Monitor

Gemeenten die deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt jaarlijks gevraagd een vragenlijst in te vullen ter verantwoording van de toegekende middelen vanuit het Rijk. Het Mulier Instituut voert dit onderzoek uit. De vragenlijst is afgestemd op de doelen en afspraken die vanaf 2019 gelden, zoals vastgelegd in de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties.

De vragenlijst dient via een online omgeving ingevuld te worden. Jaarlijks in mei krijgen de betreffende gemeenten hiervoor een uitnodiging, inclusief inloggegevens, waarbij het verzoek is om de vragenlijst in te vullen tussen mei en 15 september. Om de vragen volledig te kunnen invullen heeft een gemeente mogelijk de input nodig van interne- (beleidsafdelingen gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties). Hiervoor kan een hulptool (Excel bestand) worden gebruikt. In dit Excel bestand is ook toelichting te vinden op bepaalde vragen.

Let op: dit Excel bestand is slechts een hulpmiddel voor het verzamelen van alle gegevens, want uiteindelijk dient een ander bestand te worden ingediend. De verzamelde gegevens uit het Excel bestand kunnen echter wel worden gebruikt bij het invullen van de vragen in de digitale omgeving.

De vragenlijst en hulptool vind je op de website van het Mulier Instituut.

Bij vragen kun je contact opnemen met het Mulier Instituut via brcmonitor@mulierinstituut.nl of 030-7210220.

Downloads