Sport en bewegen in de buurt

Nieuws

Laatste ronde Sportimpuls: 145 projecten in de startblokken

Bij de allereerste ronde van Sportimpuls in 2012 ontving ZonMw nog meer dan 900 subsidieaanvragen. In 2018 is de 7e en laatste ronde open gegaan. Dit jaar ontving ZonMw in totaal 223 aanvragen. Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor de 145 projecten die hun uiterste best gaan doen om mensen in beweging te krijgen. Lees meer >

Factsheet: belangrijkste inzichten evaluatieonderzoek buurtsportcoaches

Het Mulier Instituut heeft de belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches handzaam in een factsheet bijeengebracht. Lees meer >

Actualisering bestuurlijke afspraken combinatiefuncties

De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties. Het Rijk stelt maximaal € 72,5 miljoen per jaar beschikbaar als decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor in principe 3.625 fte, oftwel een verhoging van 725 fte. De bestuurlijke afspraken over de combinatiefuncties werden vrijdag 29 juni ondertekend namens de bewindslieden van VWS, OCW en SZW en de voorzitter van het VNG-bestuur Jan van Zanen. Lees meer >

Demonstratiemiddag SBIR

RVO heeft in opdracht van het Ministerie van VWS de SBIR-competitie ‘Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen’ uitgevoerd. Daar zijn mooie innovatieve resultaten uitgekomen die tijdens een demonstratiemiddag op 16 april zijn gepresenteerd. Lees meer >

Maak gebruik van 'wat werkt' bij jeugd met overgewicht

Ben je als buurtsportcoach of uitvoerder van sport- en beweegprojecten op zoek naar inspiratie om succesvol sport- en beweegaanbod voor jeugd met overgewicht op te zetten of om je aanpak te verbeteren? Lees meer >

De buurtsportcoach bij een congres voor wijkteams

Op dinsdag 22 mei vond in Ede een groot congres plaats voor professionals die werkzaam zijn in wijkteams en hun managers. Kenniscentrum Sport heeft daar een workshop verzorgd over samenwerking met de buurtsportcoach. In deze workshop vertelden buurtsportcoaches Tanja Dijkstra uit Renkum en Halima el Ghamarti uit Utrecht over hun werk in het sociale domein en hoe ze hierbij samenwerken met het wijkteam / buurtteam. Lees meer >

Beroepsvorming buurtsportcoaches

Ruim een jaar geleden is een aanjaaggroep bestaande uit een kern van circa twaalf buurtsportcoaches, in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Sport, gaan brainstormen over het nut van de vorming van een beroepsgroep van buurtsportcoaches. Lees meer >

Gemeente- en provinciewinnaars verkiezing ‘Vereniging van het Jaar’ bekend

Dit jaar vindt voor het eerst de verkiezing ‘Vereniging van het Jaar’ plaats. De verkiezing is een initiatief van de Rabobank met haar partners in sport en cultuur: NOC*NSF, LKCA en Kunstbende. Lees meer >

Nationale Sportweek en AH Sportactie – wat kan jij als BSC doen?

Als lokale verbinder heb jij de belangrijke taak om mensen in jouw omgeving meer te laten sporten en bewegen. En dankzij deze verbindende functie weet jij als geen ander wat alle mogelijkheden zijn in jouw gemeente. Deze kennis en ervaring zorgen ervoor dat jij een onmisbare schakel bent tijdens de Nationale Sportweek en AH Sportactie. Lees meer >

SAVE THE DATE: Slotbijeenkomst SBB - 6 december - Papendal

Het succesvolle programma Sport en Bewegen in de Buurt wordt dit jaar afgerond. In een slotbijeenkomst worden de opbrengsten van het programma gevierd, samen met alle betrokkenen. Lees meer >