Sport en bewegen in de buurt

Nieuws

Erfenis programma Sport en Bewegen in de Buurt: 5.000 buurtsportcoaches en ruim 1.000 lokale sport- en beweegprojecten

Na zes jaar uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten (97%) in totaal zo’n 5.000 (2.972 fte) buurtsportcoaches aan het werk om de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt te verbeteren. Verder zijn 1.024 Sportimpulsprojecten opgezet om inactieve burgers fysiek in beweging te brengen. De Sportimpuls stopt na de ronde van 2018. Buurtsportcoaches blijven ook na 2018 actief, vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Lees meer >

Verbinden staat centraal in het beroep buurtsportcoach

Buurtsportcoaches vinden dat zij als beroepsgroep vooral verbindende (62%) en assertieve (56%) eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Buurtsportcoaches vinden communiceren (68%) en samenwerken (50%) de belangrijkste vaardigheden die een goede buurtsportcoach moet bezitten. Daarnaast heeft een goede buurtsportcoach kennis over de doelgroep (55%). Werkgevers van buurtsportcoaches schetsen hetzelfde profiel van een buurtsportcoach. Lees meer >

Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sport minder dan het landelijk gemiddelde. Wat is hier aan te doen? Lees meer >

Brede Regeling Combinatiefuncties: 1 miljoen extra!

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het ministerie van OCW vanaf 1 januari 2019 structureel 1 miljoen euro extra beschikbaar stelt vanuit het cultuurbudget voor het realiseren van extra fte’s aan cultuurcoaches in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Lees meer >

Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2018

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2018 is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris* die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s. Voor de Stimuleringsprijs 2018 is gekozen voor het thema ‘Persoonlijke ontwikkeling, opleiding en vakmanschap’. Het gaat hierbij dus niet om een succesvol project of andere inhoudelijke initiatieven van buurtsportcoaches, maar om hoe de buurtsportcoaches bezig zijn met hun eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot zijn of haar opdracht en de ontwikkeling van het vak. Lees meer >

Kennisupdate 'Sporten en bewegen van jeugd met overgewicht'

Hoe kun je jeugd met overgewicht stimuleren om met plezier te bewegen en te sporten? Dat is wat centraal staat in deze kennisupdate van Allesoversport.nl! Een kennisupdate met inspirerende artikelen en ervaringsverhalen uit en tips voor de praktijk. Lees meer >

Sportimpuls 2018 projecten van start

De 145 toegekende Sportimpuls projecten zijn akkoord gegaan met de ZonMw-subsidievoorwaarden en kunnen starten. Vanaf nu zijn de lijsten beschikbaar met de Sportimpuls projecten die de komende 2 jaar aan de slag gaan om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Lees meer >

Start-Up sessies Sportimpuls

De toegekende aanvragen Sportimpuls ronde 2018 gaan formeel van start op 1 september 2018 en richten zich op het structureel in beweging krijgen van de gekozen doelgroep. Een mooie uitdaging… Ben jij klaar om van start te gaan? Lees meer >

Elke trainer en coach is een beetje opvoeder

Trainers en coaches zijn onmisbaar in de sport. Zij creëren het team en maken het spel. Iets wat jullie waarschijnlijk de laatste jaren ook is opgevallen is de groei in het aantal ouders, volwassen sporters en club betrokkenen die, bij de afwezigheid van een geschoolde trainer of coach, zelf de touwtjes in handen (moeten) nemen. Lees meer >

De beroepsvereniging Wij Buurtsportcoaches

Wij Buurtsportcoaches is sinds 5 juli 2018 de beroepsvereniging voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Wij zijn een vereniging voor en door buurtsportcoaches en we staan voor kwaliteit en professionaliteit. Lees meer >