Sport en bewegen in de buurt

Nieuws

Sport, spel en bewegen voor gevluchte kinderen in AZC’s

Gevluchte kinderen hebben grote behoefte aan ontspanning, structuur en veiligheid. Kinderrechtenorganisaties War Child, Save the Children en Unicef NL bundelden hun expertise en werken samen in TeamUp. Met sport, spel en beweging helpt TeamUp gevluchte kinderen nare ervaringen te verwerken en kunnen ze weer even kind zijn. Lees meer >

Demonstratiemiddag SBIR Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen en Actieve ouderen

Bent u ook benieuwd naar de innovatieve resultaten van de SBIR-competities ‘Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen’ en ’Actieve ouderen in Nederland’? Mis dan niet de demonstratiemiddag van de prototypen en deel uw eigen kennis. Lees meer >

Beroepsvorming buurtsportcoaches

In het najaar van 2016 heeft Kennispraktijk in opdracht van Kenniscentrum Sport een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches (Steenbergen e.a., 2016). Uit deze verkenning blijkt onder buurtsportcoaches een zekere mate van draagvlak te zijn voor een dergelijke beroepsvereniging (wellicht beter: beroepsvorming). Lees meer >

Tipsheet succesvolle inzet buurtsportcoach

Deze tipsheet is primair bedoeld voor gemeenten en werkgevers van buurtsportcoaches. De tips zijn echter ook waardevol voor buurtsportcoaches zelf, met name als input voor een gesprek met hun gemeente of werkgever. De inhoud is tot stand gekomen op basis van diverse gesprekken en contacten van Kenniscentrum Sport met zowel buurtsportcoaches, gemeenten (opdrachtgevers) en werkgevers van buurtsportcoaches en evaluatie-onderzoek van Mulier Instituut in samenwerking met Sportkunde-opleidingen. Lees meer >

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - kom jij ook?

Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Bekijk het programma, de locaties en side events (waaronder Grenzeloos actief) en meld je aan! Lees meer >

Opbrengst van Sportimpuls 2018

De Sportimpulsronde 2018 levert 223 aanvragen op. Tot 22 februari 2018 konden sport- en beweegaanbieders een subsidieaanvraag indienen voor de drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Lees meer >

Aangepast sportaanbod starten of versterken? Denk aan het stimuleringsbudget!

Het is nog niet te laat om je goede voornemens in daden om te zetten! Start of versterk je aangepast sportaanbod met het stimuleringsbudget bij jouw club! Lees meer >

Factsheets Sportimpuls ronde 2017 online

Benieuwd naar weetjes over de rondes Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) 2017? Op de website van ZonMw zijn nu factsheets te vinden met onder andere gegevens over de verdeling qua leeftijd, doelgroep, aanbod en setting, de gebruikte interventies van de Menukaart Sportimpuls en nog veel meer. Lees meer >

Sporten is gezond, ook voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking!

Overal lees en hoor je dat sporten belangrijk en gezond is voor kinderen en jongeren. Maar hoe zit dat bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of chronische aandoening? Natuurlijk geldt dit ook voor hen is de algemene opinie. Wetenschappelijke onderbouwing is er echter niet of nauwelijks. Het onderzoek ‘Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening’ brengt hierin verandering. Lees meer >

Maakt jouw sportvereniging een Koningsmatch?

Op vrijdag 20 april worden voor de 6e keer in Nederland de Koningsspelen gehouden. Ruim 1,2 miljoen kinderen afkomstig van bijna 6.000 basisscholen zullen ook dit jaar weer deelnemen aan het gezamenlijke Koningsontbijt en de Koningssportdag die scholen zelf of in samenwerking met gemeenten en/of sportverenigingen organiseren! Lees meer >