Sport en bewegen in de buurt

Nieuws

Factsheets Sportimpuls ronde 2017 online

Benieuwd naar weetjes over de rondes Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) 2017? Op de website van ZonMw zijn nu factsheets te vinden met onder andere gegevens over de verdeling qua leeftijd, doelgroep, aanbod en setting, de gebruikte interventies van de Menukaart Sportimpuls en nog veel meer. Lees meer >

Sporten is gezond, ook voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking!

Overal lees en hoor je dat sporten belangrijk en gezond is voor kinderen en jongeren. Maar hoe zit dat bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of chronische aandoening? Natuurlijk geldt dit ook voor hen is de algemene opinie. Wetenschappelijke onderbouwing is er echter niet of nauwelijks. Het onderzoek ‘Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening’ brengt hierin verandering. Lees meer >

Maakt jouw sportvereniging een Koningsmatch?

Op vrijdag 20 april worden voor de 6e keer in Nederland de Koningsspelen gehouden. Ruim 1,2 miljoen kinderen afkomstig van bijna 6.000 basisscholen zullen ook dit jaar weer deelnemen aan het gezamenlijke Koningsontbijt en de Koningssportdag die scholen zelf of in samenwerking met gemeenten en/of sportverenigingen organiseren! Lees meer >

Uitnodiging Onderwijsraad: Dialoog 8 februari sport en bewegen in het onderwijs

Bent u gymleraar of docent lichamelijke opvoeding in het PO, VO of MBO of op een andere wijze betrokken bij onderwijs en sport (bijvoorbeeld als buurtsportcoach of combinatiefunctionaris) en wilt u met ons meepraten over het thema sporten en bewegen op en rondom school? Meld u dan nu aan voor de dialoog over dit thema! Lees meer >

Meld je aan voor het buurtsportcoachpanel!

Het Mulier Instituut voert sinds 2013 met subsidie van VWS de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt uit. Daarin volgen we onder andere (actuele) ontwikkelingen rondom de inzet van buurtsportcoaches. In dat kader voert het Mulier Instituut de komende drie jaar metingen uit onder verschillende groepen met behulp van panels. Een van die panels bestaat uit buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Lees meer >

Sportimpuls 2018 opengesteld!

Bent u een lokale sport- en beweegaanbieder? Dan kunt u tot 22 februari 2018, 14.00 uur bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze drie regelingen richten zich gezamenlijk op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jeugd uit lage inkomensbuurten en kinderen met overgewicht. Lees meer >

Informatiebijeenkomst Sportimpuls ronde 2018

Wat zijn de wijzigingen binnen de Sportimpuls 2018 ten opzichte van ronde 2017? Hoe kun je als lokale sport- en beweegaanbieder tot een succesvolle aanvraag komen? Welke partners zijn er betrokken en hoe kun je elkaar versterken? Enkele vragen die tijdens de informatiebijeenkomst Sportimpuls ronde 2018 op 15 januari 2018 centraal staan. Schrijf u snel in! Lees meer >

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Met trots presenteert Sport en Bewegen in de Buurt tijdens de Nationale Kennisdag in Utrecht het magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen. Het magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. Lees meer >

Sportimpulsprojecten beklijven

Uit een onderzoek naar de borging van de 339 projecten die in de eerste fase van de Sportimpuls (2012-2013) zijn gestart, blijkt dat de Sportimpuls leidt tot een groter sportaanbod, een toename van het aantal leden bij sportverenigingen en een betere samenwerking tussen partners zoals de gemeente, de buurtsportcoach en de sportvereniging. Lees meer >

Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten loont!

Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Door vroeg te investeren in bewegen, wordt de basis gelegd voor een actief leven. Kinderen ervaren zo bovendien van jongs af aan dat bewegen leuk is. Lees meer >