Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 13, november 2016
Nieuwsbrief 13, november 2016

Schrijf je nog snel in voor de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt op 8 december

Hoe betrek je als gemeente kwetsbare groepen bij sport- en beweegactiviteiten? Wat kan de buurtsportcoach daarbij betekenen? Veel voorbeelden uit praktijk en onderzoek laten zien dat een goede samenwerking tussen sport en zorg en het inzetten van sport als middel het mogelijk maakt om kwetsbare groepen te bereiken. Schrijf je nog snel in. Lees meer >

EVC traject en de uitreiking van de eerste branchecertificaten

Sinds januari 2016 nemen 25 buurtsportcoaches deel aan het pilot project ‘Erkenning van verworven competenties’. Op maandag 10 oktober was het dan zover: de eerste deelnemers namen het Branchecertificaat in ontvangst. Van de deelnemende buurtsportcoaches ontvingen er zeven het Branchecertificaat. De overige deelnemers ontvingen hun Ervaringscertificaat, wat een mooi bewijs is voor het bezit van competenties en werkervaring. Lees meer >

Nieuwe webapp met opvoedingsadviezen en pedagogische e-learning voor ouders

De GGD Gelderland-Zuid stelt de handige webapp ’11 adviezen voor een gezonde opvoeding’ voor u beschikbaar. Het doel van de webapp is de integrale aanpak van overgewicht te versterken: als alle professionals (in de wijk) dezelfde adviezen communiceren naar ouders, zal deze boodschap veel krachtiger zijn. De webapp geeft tips voor professionals en ouders over hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden gezond te eten en bewegen. Daarnaast stelt de GGD Gelderland-Zuid een pedagogische e-learning beschikbaar die ouders kan betrekken bij bestaande interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen. Lees meer >

Sportimpuls 2017 vanaf 9 januari van start

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 9 januari 2017 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2017. De sluitingsdatum is 23 februari, 14.00 uur. Met het verlengen van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' komt er ook weer een nieuwe ronde Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) en Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG). Lees meer >

Sluit ook aan bij het VSG Young Professionals Network

Ben je niet ouder dan 35 jaar? Heb jij als buurtsportcoach de ambitie om meer aan te sluiten bij beleid en meer te weten over het hoe en wat van lokaal sport- en beweegbeleid, dan is het VSG-Young Professionals Network het netwerk voor jou. Lees meer >

Geef jonge kinderen een Gezonde Start!

Jonge kinderen verdienen gezonde eerste levensjaren. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. Als gemeente, GGD of buurtsportcoach kunt u ook kinderopvangorganisaties stimuleren om hieraan bij te dragen. Kinderopvangorganisaties kunnen nu kosteloos een pedagogisch (staf)medewerker laten opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Februari 2017 start de maandelijkse train-de-trainerscursus ‘Een Gezonde Start’. Een unieke scholing over gezond opvoeden in de kinderopvang. Aanmelden kan vanaf nu! Lees meer >

Lerende Netwerken najaar – een korte terugblik

In het najaar van 2016 zijn er binnen het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' zes regionale bijeenkomsten van de ‘Lerende Netwerken’ georganiseerd. Er waren in totaal 365 deelnemers, waaronder buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, verenigingsconsulenten en beleidsmedewerkers. Na de bijeenkomsten werden deelnemers en workshopleiders gevraagd naar hun mening over de inhoud en de organisatie van de bijeenkomst(en). Lees meer >

Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016 beschikbaar

Het Mulier Instituut stelt jaarlijks een voortgangsrapportage op voor het programma Sport en Bewegen in de Buurt. De rapportage is net als de BMC Monitor en het Verdiepingsonderzoek Sportimpuls 2016 via de SBB website te downloaden. Lees meer >