Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 14, februari 2017
Brengt gezond leven dichterbij

Sportimpuls 2017: aangepaste ondersteuning

Het Ondersteuningspunt Sportimpuls is met ingang van 1 januari centraal georganiseerd vanuit NOC*NSF in Arnhem. Dit ondersteuningspunt kan ook procesbegeleiding aanbieden bij lopende toegewezen Sportimpuls aanvragen, als de lokale situatie daar om vraagt. Lees meer >

Magazine Grenzeloos actief.

In deze speciale uitgave van het Buurtsportcoach magazine staan verhalen centraal van regionale samenwerkingsverbanden die sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maken. Ook vind je er inspirerende portretten van deelnemers en coaches van Samen voor Goud. Lees meer >

Lerende Netwerken in aantocht!

Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

Factsheet Mensen met een chronische aandoening

Een actieve leefstijl maakt je fitter en mentaal sterker. Alleen is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te sporten en bewegen. Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma of een hoge bloeddruk hebben vaak veel vragen: “Is het wel veilig om te bewegen met mijn aandoening?” of “Welke activiteiten zijn geschikt voor mij?”. Lees meer >

Nieuwe Bestuurlijke afspraken SBB

De Bestuurlijke afspraken voor het programma Sport en Bewegen in de Buurt zijn eind 2016 bijgesteld. Lees meer >

Brede impuls combinatiefuncties, deelnemers 2017

Op 6 december 2016 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de decembercirculaire gemeentefonds 2016 gepubliceerd. Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties. Lees meer >

Stand van zaken SBIR Sport en bewegen

‘Kom met een goed idee om kwetsbare groepen duurzaam aan het sporten of bewegen te krijgen.’ Die uitdaging had minister Edith Schippers (Sport) eind vorig jaar voor ondernemers. Hierop kwamen maar liefst 60 initiatieven. Op 7 februari werden in Den Haag de acht beste ideeën gepresenteerd; van gaming voor mensen in een rolstoel en een beweegapp voor ouderen tot een wandelproject voor mensen met een chronische aandoening. Lees meer >

Stimuleringsbudget voor aangepast aanbod

Misschien heb je binnen je sportclub wel eens te maken met sporters die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben of kampen met een chronische aandoening? Of zie je in je omgeving mensen met een beperking die graag bij je zouden willen sporten, maar je hebt geen aangepast aanbod? Lees meer >

Gezonde School: ondersteuningsronde 2017

Vanaf medio maart 2017 opent een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod voor scholen die een Gezonde School willen worden. Lees meer >

VSG-YPN bijeenkomst Buurtsportcoach goed verhaal of echt effectief?

De inzet van buurtsportcoaches stelt werkgevers/gemeenten voor vragen als ‘Voor welke doelstellingen kan ik de buurtsportcoach inzetten? Hoe kom ik tot haalbare resultaatafspraken? Hoe maak ik behaalde resultaten inzichtelijk?’ Lees meer >