Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 16, augustus 2017
Brengt gezond leven dichterbij

Lerende Netwerken najaar 2017 - Kom jij ook?

Een dag vol workshops, plenaire gedeelten en volop de ruimte om op een actieve manier samen in gesprek te gaan! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook? Lees meer >

106 nieuwe Sportimpulsen binnenkort van start!

In juli 2017 ontvingen alle sport- en beweegaanbieders die een subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over hun honorering of afwijzing. De gehonoreerde projecten starten 1 september a.s. Lees meer >

Meld je aan voor het buurtsportcoach- of werkgeverspanel

Wil jij jouw mening geven over jouw werk als buurtsportcoach of werkgever van buurtsportcoaches? Het Mulier Instituut begint een onderzoekspanel van combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en hun coördinatoren én een panel voor de werkgevers van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Eén keer per jaar worden de ervaringen rondom een specifiek thema van de buurtsportcoach onderzocht. Interesse? Meld je aan! Lees meer >

Borging Sportimpuls

Uit onderzoek dat het Mulier Instituut voor ZonMw verrichtte naar de borging van de Sportimpuls projecten blijkt dat de Sportimpuls leidt tot een groter sportaanbod. Ook het aantal leden bij sportverenigingen neemt toe en de samenwerking verbeterde tussen partners zoals de gemeente, de buurtsportcoach en de sportvereniging. Lees meer >

Reminder: intentieverklaring Brede impuls combinatiefuncties

Om in 2018 (opnieuw) aanspraak te kunnen maken op het gewenste aantal fte buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen dienen gemeenten vóór 1 oktober 2017 een getekende intentieverklaring in te dienen. Deze intentieverklaring moet de gemeente jaarlijks invullen. Lees meer >

Idzard Pruiksma winnaar Stimuleringsprijs

Door de inzet van Idzard worden kinderen en jongeren in de aandachtswijken in Sneek beter bereikt en gemotiveerd. Niet alleen voor sport en bewegen, maar ook om zelf een actieve rol te spelen in de wijk als vrijwilliger. Via tal van samenwerkingspartners in het sociale domein en social media bereikt hij kwetsbare kinderen en (hang)jongeren. Volgens de mensen die gestemd hebben is Idzard met zijn proactieve en succesvolle aanpak een inspirerend voorbeeld voor collega buurtsportcoaches en daarom de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2017. Lees meer >

Sportcampagne Teams in zoveel mogelijk gemeenten

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg maar politieke partijen schrijven nú al hun verkiezingsprogramma’s. In de komende tijd worden in zoveel mogelijk gemeenten Sportcampagne Teams ingericht, die samen met de lokale sportorganisaties campagneacties op gaan zetten om sport onder de aandacht te brengen van de politiek. Buurtsportcoaches kunnen zich aanmelden voor een Sportcampagne Team in hun gemeente via www.nocnsf.nl/gr2018. Lees meer >

Stimuleringsbudget draagt bij aan rolstoelbasketball Early Bird

In het verleden had basketballvereniging Early Bird uit Purmerend lange tijd twee rolstoelbasketballteams in de competitie. Sinds enkele jaren niet meer, en in april van dit jaar werd zelfs kort een punt gezet achter het trainingsteam. Daar wilde men iets aan doen, dus zochten ze ondersteuning om een nieuwe impuls te kunnen geven. Lees meer >

Resultaten onderzoek Jeugd, Zorg en Sport

In juni van dit jaar is het onderzoek Jeugd, Zorg en Sport (Wageningen University) gepresenteerd. Sportdeelname kan kwetsbare jongeren positief ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Lees meer >

AH Sportactie en de Nationale Sportweek gaan bijna beginnen

Het geheel is groots en veelbelovend. In 95% van de gemeenten worden activiteiten voor de Nationale Sportweek voorbereid. Door heel Nederland hebben we inmiddels meer dan 3.000 deelnemende sportclubs met zo’n 30.000 activiteiten die bij elkaar ruimte bieden aan meer dan een half miljoen sportplekken. Lees meer >

Factsheets Sport & Vluchtelingen

Eind maart is het project Sport & Vluchtelingen, dat Kenniscentrum Sport samen met COA en NOC*NSF heeft uitgevoerd, beëindigd. Inmiddels is de rapportage van de monitoring en evaluatie afgerond en zijn er factsheets ontwikkeld met de tips, die zijn voortgekomen uit het project. Lees meer >