Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 17, november 2017
Brengt gezond leven dichterbij

Zowel Sportimpuls als buursportcoaches impuls voor gemeentelijk sportbeleid

De meerderheid (83%) van de gemeenten ziet de buurtsportcoach als een integraal en belangrijk deel van het lokale sportbeleid. Ruim twee derde van de gemeenten (69%) heeft de beleidsdoelen voor de Brede impuls combinatiefuncties (Bic, inzet van buurtsportcoaches) in een gemeentelijke beleidsnota verankerd. Lees meer >

Kennisdag 14 dec - De kracht van samenwerking!

Tijdens de landelijke Kennisdag ontmoet je vakgenoten, vergroot je je kennis en wissel je ervaringen uit over het bereiken en activeren van kwetsbare doelgroepen. Daarnaast is er o.a. aandacht voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, de Omgevingswet, monitoring en evaluatie, sport en cultuur en een gezonde sport- en beweegomgeving. Lees meer >

Vooraankondiging Sportimpuls 2018

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur. Lees meer >

Op naar een goede Sportimpuls-aanvraag!

Maak gebruik van de buurtscan en/of onafhankelijke procesbegeleiding. Lees meer >

Monitoring en evaluatie: extra ondersteuning

‘Meten is weten’. Bij uitvoering van de Sportimpuls en het buurtsportcoachbeleid is het belangrijk om (beleids)doelen, lokale activiteiten en processen te monitoren en evalueren. Op deze manier kan tijdig bijgestuurd worden en geleerd worden van eerdere ervaringen. Lees meer >

Respectvol praten met gezinnen over gewicht en leefstijl

Betrokken ouders en een betrokken professioneel netwerk. Cruciale ingrediënten in het gesprek over jeugd en overgewicht. Uitkomsten die voortkomen uit een bijzonder gesprek op 6 november. Lees meer >

Groen licht voor vijf innovatieve sport- en beweegprojecten

Vijf projecten, gericht op het aan het sporten en bewegen krijgen van kwetsbare groepen, mogen de komende zes maanden aan de slag om hun innovatie verder te ontwikkelen. Ze ontvangen hiervoor steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer >

Effectief Actief is verhuisd (én verbeterd)!

Alle erkende sport- en beweeginterventies zijn onlangs verhuisd van Effectief Actief naar www.sportenbeweeginterventies.nl. Lees meer >

Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten loont!

Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Door vroeg te investeren in bewegen, wordt de basis gelegd voor een actief leven. Kinderen ervaren zo bovendien van jongs af aan dat bewegen leuk is. Lees meer >

Feiten en cijfers over sport en bewegen van mensen met een beperking

Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut hebben zes factsheets uitgebracht over sport en bewegen voor mensen met diverse soorten beperkingen. De sportdeelname van mensen met een beperking blijft vaak achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is ook verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen, stimulansen, en manieren om de doelgroep te bereiken. Lees meer >