Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 5, februari 2015 16-2-2015
Brengt gezond leven dichterbij

Sportimpuls 2015 opengesteld

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2015. Dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 16 april, 14.00 uur. Lees meer >

Menukaart Sportimpuls: tijdig contact opnemen met interventie-eigenaar

Voor het aanvragen van een Sportimpuls moet je gebruik maken van sport- en beweegaanbod van de Menukaart. Half januari zijn de definitieve Menukaart Sportimpuls en de Menukaart Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) online gegaan. Een van de tips is om tijdig contact op te nemen met de interventie-eigenaar, de handtekening van de interventie eigenaar op de intentieverklaring van de Sportimpuls aanvraag is verplicht. Lees meer >

Ondersteuning bij de Sportimpuls

Iedere aanvrager, projectleider of betrokkene van de Sportimpuls kan tijdens het aanvraagproces, maar ook wanneer een Sportimpuls eenmaal loopt of is afgerond een beroep doen op lokale Sportimpuls adviseurs. Van 12 februari tot 16 april zijn er Sportimpuls spreekuren in de regio en er worden speeddate sessie gehouden tijdens de Lerende netwerken. Lees meer >

Inspiratie Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomens buurten (JILIB) richt zich op jongeren tot 21 jaar en hun ouders. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de sportparticipatie van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen achterblijft en dat zij weinig aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten deelnemen. Via de Sportimpuls JILIB zijn middelen beschikbaar om deze doelgroep te laten sporten en bewegen. Lees meer >

Voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt

In de Sport en Bewegen in Buurt Monitor 2014 worden alle onderzoeken, monitoren en registraties op het terrein van sport en bewegen in de buurt gebundeld en op hoofdlijnen samengevat, zodat een compleet overzicht ontstaat van de ontwikkelingen op dit terrein en de voortgang in het Sport en Bewegen in de Buurt beleid. Lees meer >

Monitor Brede impuls combinatiefuncties 2014

Eind 2013 deden 377 gemeenten mee aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij hebben afgerond 2.387 fte combinatiefuncties en buurtsportcoaches gerealiseerd. Dit blijkt uit een recent verschenen outputmonitor. Daarnaast gaven lokale overheden toestemming om nog eens 158 fte aan vacatures in te vullen. In totaal komen deelnemende gemeenten uit op 92% van de normaantallen van 2013. Een groot succes dus. Lees meer >

Meer doen met gezond gedrag op school?

Wil je leerlingen of studenten aanmoedigen om niet te (gaan) roken, geen alcohol te drinken of meer te bewegen? Of wil je op school meer doen met sociale veiligheid of tegen pesten? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan om meer te doen met gezond gedrag op school. Lees meer >

Blijf op de hoogte met Combifuncties Onderwijs

Combifuncties Onderwijs wil je graag op de hoogte houden van best practices, ervaringsverhalen en landelijke ontwikkelingen op het gebied van combinatiefuncties en buurtsportcoaches in het onderwijs. Lees meer >

Informatie bijeenkomsten 2015

Informatie over de Lerende netwerken in maart, de Buurtsportcoachdag in juni en de Nationale sportweek van 18 - 25 april. Lees meer >