Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 8, november 2015 23-11-2015
Brengt gezond leven dichterbij

Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten

In Nederland waren aan het eind van vorig jaar 2.607 fte buurtsportcoaches actief om lokaal sport- en beweegaanbod te organiseren of te coördineren. Het einddoel van 2.900 fte buurtsportcoaches in 2016 is daarmee binnen bereik. Sinds het begin van de Sportimpulsregeling in 2012 zijn in totaal 665 Sportimpulsprojecten met een looptijd van twee jaar gestart. Daarbij zijn dit jaar 119 aanvragen voor de Sportimpuls gehonoreerd. Lees meer >

Kom ook naar de Kennisdag - 10 dec - Den Bosch

Ontmoet vakgenoten, vergroot je kennis en deel ervaringen. De Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt wordt dit jaar vormgegeven rondom twee hoofdlijnen: Andere sectoren aan het woord en Kwaliteit/borging. Naast een boeiend plenair programma onder leiding van Stijn Coronel heb je de keuze uit verschillende workshops. De Kennisdag is er voor teamleiders / beleids-medewerkers / coördinatoren van: gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen. Lees meer >

Sportimpuls 2016: begin tijdig met een aanvraag!

Medio februari wordt de Sportimpuls 2016 opengesteld. Vanaf dat moment kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de website van ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de reguliere Sportimpuls, de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib). Daarbij moet gekozen worden uit bestaand succesvol sport- en beweegaanbod wat op de Menukaart Sportimpuls of de Menukaart KSG wordt gepresenteerd. Lees meer >

Stand van zaken Kwaliteitsimpuls

19 november was de officiële aftrap van de klankbordgroep Buurtsportcoaches. Deze gevarieerde groep van buurtsportcoaches uit verschillende gemeenten en met verschillende expertises, kwam bijeen om te praten over wat hen bezig houdt en waar behoefte aan is. Lees meer >

Buurtsportcoaches steeds vaker bij Sportimpuls ingezet

Het merendeel van de projectleiders is tevreden over de planning en uitvoering van de Sportimpulsprojecten. Dit komt mede door de goede samenwerking tussen de lokale partijen, die dankzij de Sportimpuls een stevige stimulans heeft gekregen. Dit blijkt uit het derde verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten, dat het Mulier Instituut en Kennispraktijk in opdracht van het ministerie van VWS hebben uitgevoerd. Lees meer >

Terugblik Lerende Netwerken najaar 2015

In september 2015 trokken de Lerende Netwerken van Sport en Bewegen in de Buurt weer door het land. Zeven bijeenkomsten, negen verschillende sessies, 495 deelnemers, gestart in Sneek en geëindigd in Rotterdam. Alhoewel de buurtsportcoaches, projectleiders van Sportimpuls-projecten en professionals uit andere sectoren vooral kwamen om te netwerken en kennis uit te wisselen is het inhoudelijk programma toch ook overwegend positief ontvangen. Lees meer >

Sportimpuls 2015 projecten van start

Alle 119 toegekende Sportimpuls projecten zijn akkoord gegaan met de subsidievoorwaarden. Vanaf nu zijn de lijsten beschikbaar waarin staat welke Sportimpuls projecten de komende 2 jaar aan de slag gaan om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Lees meer >

Nieuwe factsheet ouderbetrokkenheid

Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen een actieve leefstijl gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren en het goede voorbeeld geven. De praktijk wijst uit dat het vaak lastig is voor sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches en andere professionals in de wijk om ouders te betrekken. Gelukkig zijn er praktijkvoorbeelden bekend en is er kennis beschikbaar die laten zien dat het mogelijk is. Lees meer >

Hoe bind en behoud je jongeren bij sport?

Waarom stoppen zoveel jongeren van twaalf tot zeventien jaar met sport, en wat kun je als sportvereniging doen om deze groep aan je te binden? Vier factoren spelen een belangrijke rol: motivatie van jongeren, sociale invloeden, verenigingsfactoren en invloeden van buitenaf. Vier experts van NOC*NSF en NISB schreven er samen vier artikelen over met daarin voorbeelden uit de praktijk, tips & trucs, instrumenten en achtergrondinformatie. Lees meer >

Evaluatie sportindebuurt.nl

In september/oktober hebben we je gevraagd om je mening te geven over de website sportindebuurt.nl. Er hebben 25 mensen gehoor gegeven aan deze oproep. Lees meer >