Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 18, maart 2018
Brengt gezond leven dichterbij

Opbrengst van Sportimpuls 2018

De Sportimpulsronde 2018 levert 223 aanvragen op: 88 aanvragen voor Sportimpuls, 93 aanvragen voor Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 42 aanvragen voor Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Tot 22 februari 2018 konden sport- en beweegaanbieders een subsidieaanvraag indienen. Lees meer >

Lerende Netwerken voorjaar 2018 - kom jij ook?

Van en met elkaar leren! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Workshops in de ochtend, een vaardigheidstraining in de middag. Bekijk het programma, de locaties en side events (waaronder Grenzeloos actief) en meld je aan! Lees meer >

BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Dit magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. Raak geïnspireerd door de mooie voorbeelden en deel ze met elkaar! Het magazine is interessant voor alle partijen die zich ambtelijk, bestuurlijk of uitvoerend bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt. Lees meer >

Feiten en cijfers Sportimpuls ronde 2017

Benieuwd naar weetjes over de rondes Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) 2017? Bekijk de factsheets! Lees meer >

Tipsheet succesvolle inzet buurtsportcoach

Deze tipsheet is primair bedoeld voor gemeenten en werkgevers van buurtsportcoaches. De tips zijn echter ook waardevol voor buurtsportcoaches zelf, met name als input voor een gesprek met hun gemeente of werkgever. De inhoud is tot stand gekomen op basis van diverse gesprekken en contacten van Kenniscentrum Sport met zowel buurtsportcoaches, gemeenten (opdrachtgevers) en werkgevers van buurtsportcoaches en evaluatie-onderzoek van Mulier Instituut in samenwerking met Sportkunde-opleidingen. Lees meer >

Brede impuls combinatiefuncties, deelnemers 2018

Op 8 december 2017 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de decembercirculaire gemeentefonds 2017 gepubliceerd. Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties. Lees meer >

'Buiten Sporten met de BSO' wordt ondersteund door procesbegeleiding

Het Sportimpuls project 'Buiten Sporten met de BSO' heeft de ondersteuning van een procesbegeleider ingeschakeld, omdat de werving van de doelgroep moeizaam verliep. Lees hier hun verhaal. Lees meer >

Beroepsvorming buurtsportcoaches

In het najaar van 2016 heeft Kennispraktijk in opdracht van Kenniscentrum Sport een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches (Steenbergen e.a., 2016). Uit deze verkenning blijkt onder buurtsportcoaches een zekere mate van draagvlak te zijn voor een dergelijke beroepsvereniging (wellicht beter: beroepsvorming). Lees meer >

Terugblik Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt

Op 14 december 2017 heeft de Nationale Kennisdag 2017 plaatsgevonden in de Galgenwaard te Utrecht. Het centrale thema van deze Kennisdag was ‘de kracht van samenwerking’. Er waren in totaal 150 bezoekers (voornamelijk buurtsportcoaches, coördinatoren buurtsportcoaches en beleidsmedewerkers). Het diverse programma bestond uit een tweetal plenaire onderdelen, drie workshoprondes, informatietafels, een netwerklunch en een borrel. Lees meer >

Stimuleringsbudget Grenzeloos actief

Sportclubs die aan de slag willen met het ontwikkelen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking kunnen financieel ondersteund worden met behulp van het stimuleringsbudget. Iedere sportaanbieder kan aanspraak maken op maximaal 950 euro. Lees meer >