Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 20, augustus 2018
Brengt gezond leven dichterbij

NIEUW: Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. Dit is nader uitgewerkt in het Sportakkoord. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt een belangrijke rol in het Sportakkoord. Het is een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Lees meer >

Sportimpuls 2018: 145 projecten in de startblokken

Bij de allereerste ronde van Sportimpuls in 2012 ontving ZonMw nog meer dan 900 subsidieaanvragen. In 2018 is de 7e en laatste ronde open gegaan. Dit jaar ontving ZonMw in totaal 223 aanvragen. Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor de 145 projecten die hun uiterste best gaan doen om mensen in beweging te krijgen. Lees meer >

Start-Up sessies Sportimpuls

De toegekende aanvragen Sportimpuls ronde 2018 gaan formeel van start op 1 september 2018 en richten zich op het structureel in beweging krijgen van de gekozen doelgroep. Een mooie uitdaging… Ben jij klaar om van start te gaan? Lees meer >

Factsheet evaluatieonderzoek buurtsportcoaches

Het Mulier Instituut en acht Sportkunde-opleidingen voerden tussen 2016 en 2017 met subsidie van het ministerie van VWS een grootschalig evaluatieonderzoek uit naar de implementatie en opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches. Het Mulier Instituut heeft nu de belangrijkste inzichten uit het evaluatie-onderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches handzaam in een factsheet bijeengebracht. Lees meer >

Bijeenkomsten najaar 2018

Dit najaar wordt nog een serie Lerende Netwerken georganiseerd (september/oktober) en op 6 december volgt dan de Nationale Kennisdag (slotbijeenkomst) Sport en Bewegen in de Buurt in Arnhem (Papendal). We zien je graag! Lees meer >

De beroepsvereniging Wij Buurtsportcoaches

Wij Buurtsportcoaches is sinds 5 juli 2018 de beroepsvereniging voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Wij zijn een vereniging voor en door buurtsportcoaches en we staan voor kwaliteit en professionaliteit. Lees meer >

Sportimpuls lokaal geborgd

In opdracht van ZonMw heeft het Mulier Instituut een onderzoek gedaan naar de borging van de Sportimpulsprojecten die in 2014 zijn gestart. “De Sportimpuls heeft een beweging in de goede richting in gang gezet”, concluderen de ondervraagden. Onder andere het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuw sport- en beweegaanbod en het bereiken van nieuwe doelgroepen waren zonder de Sportimpuls niet van de grond gekomen. Lees meer >

Elke trainer en coach is een beetje opvoeder

Trainers en coaches zijn onmisbaar in de sport. Zij creëren het team en maken het spel. Iets wat jullie waarschijnlijk de laatste jaren ook is opgevallen is de groei in het aantal ouders, volwassen sporters en club betrokkenen die, bij de afwezigheid van een geschoolde trainer of coach, zelf de touwtjes in handen (moeten) nemen. Lees meer >

Spelenderwijs bewegen voor de allerkleinsten

Al rollend, kruipend en rennend de wereld ontdekken. Het lijkt vanzelfsprekend voor baby’s, dreumesen en peuters, maar dat is het helaas niet (altijd). Hoe kun je baby's, dreumesen en peuters vanuit hun omgeving stimuleren om met plezier (spelenderwijs) te bewegen? Lees meer >

Jeugd met overgewicht

Op zoek naar praktische kennis over de aanpak van overgewicht bij jeugd en de rol die sport en bewegen daarin heeft? Het artikel Jeugd en overgewicht biedt je overzicht en verwijst je door naar relevante en inspirerende artikelen. Lees meer >