Geen afbeeldingen of een vreemde opmaak in uw Email? Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief 21, november 2018
Brengt gezond leven dichterbij

Webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches

Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Lees meer >

Regionale winnaars Stimuleringsprijs bekend

De vier regionale winnaars van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach en Combinatiefunctionaris 2018 zijn bekend! Marlou, Wieneke, Tobias en Wiebren zijn een inspirerend voorbeeld voor collega’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het vak. Lees meer >

Schrijf je in voor de slotbijeenkomst SBB op 6 dec!

Op 6 december vindt de Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt plaats te Arnhem (Papendal). Het programma is bekend en de inschrijving is geopend! Workshops, ronde tafels, informatiemarkt, plenaire gedeelten; voor beleid én uitvoering, met Peter Heerschop als dagvoorzitter en een bezoek van minister Bruno Bruins! Lees meer >

Sportimpuls 2018 projecten van start

De 145 toegekende Sportimpuls projecten zijn akkoord gegaan met de ZonMw-subsidievoorwaarden en kunnen starten. Vanaf nu zijn de lijsten beschikbaar met de Sportimpuls projecten die de komende 2 jaar aan de slag gaan om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Lees meer >

Erkend sport- en beweegaanbod: interventies

In 2018 was de laatste ronde van de Sportimpuls. Dat betekent dat de menukaarten (zowel regulier als Kinderen sportief op gewicht) met de overzichten van de erkende sport- en beweeginterventies vanaf nu opgeheven worden. Lees meer >

Erfenis programma Sport en Bewegen in de Buurt

Na zes jaar uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten (97%) in totaal zo’n 5.000 (2.972 fte) buurtsportcoaches aan het werk om de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt te verbeteren. Verder zijn 1.024 Sportimpulsprojecten opgezet om inactieve burgers fysiek in beweging te brengen. De Sportimpuls stopt na de ronde van 2018. Buurtsportcoaches blijven ook na 2018 actief, vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Lees meer >

Belang van borgen en netwerken én ondersteuning

Op maandag 5 november zijn de projectleiders Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) -gestart in 2018- bijeengekomen in Amersfoort. Onder leiding van Kenniscentrum Sport hebben zij uitdagingen die nu lokaal spelen en tips uitgewisseld. Veel besproken thema’s zijn de werving en betrokkenheid van ouders en jongeren. Lees meer >

Beter monitoren en evalueren

45 procent van de buurtsportcoaches wil zich graag ontwikkelen in het monitoren en evalueren van proces en opbrengsten van hun inzet. Dit is ook voor de helft van de werkgevers het belangrijkste aandachtspunt. Dit alles blijkt uit panelonderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers. Lees meer >

Bijeenkomsten voor en door buurtsportcoaches

Het organiseren van bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen is een van de speerpunten van de nieuwe beroepsvereniging Wij Buurtsportcoaches. Inmiddels hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden in verschillende regio’s. Lees meer >

Kennisupdate Sport, Bewegen en Jeugd

Hoe kun je jeugd stimuleren om met plezier te bewegen en te sporten? En wat geldt specifiek voor de doelgroep meiden en wat voor de doelgroep jongens? Dat is wat centraal staat in deze kennisupdate! Lees meer >

Opgelet! Aanvragen stimuleringsbudget tm 31 dec

Het stimuleringsbudget voor sport- en beweegaanbieders is tot en met 31 december 2018 aan te vragen. Er zijn vanuit het programma Grenzeloos actief bijna 400 sport- en beweegaanbieders ondersteund. Lees meer >