Sport en bewegen in de buurt

Medewerkers Orbis via 10-wekenprogramma duurzaam in beweging

Doelgroep; Medewerkers van Orbis Medisch en Zorgconcern. Van alle medewerkers van Orbis woont 75 procent in Si

Als  zorgmedewerker ben je vooral bezig met de zorg voor anderen. De zorg voor jezelf wordt vaak vergeten. Maar die zelfzorg is juist belangrijk, voor jezelf, maar ook voor je omgeving.  Jouw duurzame inzet als gezond mens en zorgverlener is van belang voor jezelf, jouw omgeving en de maatschappij in zijn algemeenheid. De wereld vergrijst en de vraag om zorg neemt nog steeds toe.  

Uit bijeenkomsten met medewerkers van Orbis Medisch en Zorgconcern komt naar voren dat er  behoefte is om méér te gaan sporten. Vaak komt dat sporten er niet van door een drukke baan, wisselende diensten en werktijden, een druk sociaal leven waarbij veel mensen ook actief zijn als mantelzorger. 

Onder de medewerkers is met name behoefte aan sporten die zowel onder begeleiding als zelfstandig, in groepsverband en individueel beoefend kunnen worden. Op basis van die behoefte, en de beschikbare faciliteiten van het ziekenhuis, is gekozen voor de sporten hardlopen, yoga en bedrijfsfitness. Op deze manier kan op de werklocatie zelf gesport worden en is de drempel zo laag mogelijk. Via een Sportimpuls is dit project opgestart.

 

Wie is er betrokken?

Orbis Medisch Centrum verzorgt de projectleiding en de coördinatie. Via managers van  Orbis Medisch Centrum worden medewerkers geattendeerd op het programma en wordt sport en bewegen (via dit programma) gestimuleerd. Atletiekvereniging Unitas, Yogaplace en Fitnesscentrum Sportvision leveren trainers en docenten voor de sportlessen. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke coach,  die in dienst is van Futsure Health. De coaching is met name gericht op het in kaart brengen en wegnemen van drempels, die de gezonde en actieve leefstijl in de weg staan. 

Hoe werkt het?

De 5000 medewerkers van Orbis Medisch en Zorgconcern worden via hun manager, afdelingsoverleg en bijeenkomsten gestimuleerd om deel te nemen. Het management heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Ook de (digitale) communicatiemiddelen van Orbis worden ingezet om mensen te werven, zoals nieuwsbrieven, Yammer en intranet. Iedereen mag meedoen aan een van de sportlessen: yoga, bedrijfsfitness of hardlopen onder begeleiding van een deskundige trainer of docent. 

10 weken die je leven veranderen
Tijdens die eerste les(sen) wordt bekeken of iemand inderdaad tot de doelgroep behoort en nog te weinig actief is. In dat laatste geval start iemand daadwerkelijk met het programma: 10 weken sporten onder goede begeleiding.  Deelnemers kunnen hierbij kiezen uit bedijfsfitness, yoga of hardlopen. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande faciliteiten van het ziekenhuis, zoals de fitnessruimte van de fysiotherapie. De trainers stimuleren uiteraard de duurzaamheid van bewegen.

De interventies Start to Run en Bedrijfssport worden gebruikt in dit project. Yoga en fitness wordt aangeboden in beschikbare (fysiotherapie)ruimtes van het ziekenhuis. De hardloopgroepen starten vanuit het ziekenhuis. Op die manier is het makkelijker en efficiënter voor medewerkers om te sporten vóór, ná of tíjdens het erk. Hiermee stimuleert Orbis haar medewerkers om blijvend te investeren in een gezonde, actieve leefstijl. De coach biedt begeleiding bij het inbouwen van de actieve leefstijl in het dagelijkse, drukke leven. 

En dan?
Na die 10 weken zijn er een aantal mogelijkheden:

  1. De sporter stroomt door naar regulier sportaanbod, bijvoorbeeld een atletiekvereniging.
  2. De sporter krijgt 6 maanden coaching om de actieve leefstijl te behouden. 
  3. De  sporter zet zijn activiteit (niet clubgebonden maar bij Orbis) voort tegen een kleine eigen bijdrage. Orbis stelt namelijk de ruimtes gratis beschikbaar.

 

Succesfactoren

Succesfactoren van dit Sportimpuls project zijn:

  • Het aanbod sluit aan bij de behoefte van de doelgroep en deelnemers zijn (dus) enthousiast. De tip is daarom: zorg ervoor dat je weet wat je doelgroep wil, wat wensen en mogelijkheden zijn wat betreft aanbod, locatie, prijs, tijden, etc.
  • Werving op twee manieren: gericht via managers die hun medewerkers stimuleren en het goede voorbeeld geven. Daarnaast vindt werving plaats via nieuwsberichten en oproepen op intranet, Yammer, etc. 
  • Het vervolgaanbod sluit nauw aan bij de interventie. Deelnemers kunnen als het ware gewoon mee blijven doen; ze gaan alleen een eigen bijdrage betalen en de rol van de coach wordt kleiner in de tijd. Het wordt de deelnemers zo makkelijk mogelijk gemaakt om de veranderde leefstijl door te zetten. 
  • Gezien de aard van het werk van de deelnemers - veelal wisseldiensten - heeft het samenwerkingsverband zich tot doel gesteld om deelnemers te leren hoe zij de activiteiten na afloop van het 10 weken programma zelfstandig kunnen uitvoeren. Zodoende hebben de trainers tijdens het 10-weken programma bewust gestuurd op het aanleren van vaardigheden om zelf met sporten verder te kunnen gaan.

 

Geboekte resultaat

De (eerste) resultaten van het project zijn:

  • Na het eerste  10-wekenprogramma zijn 109 van de 128 deelnemers doorgegaan met sporten.  Dat is circa 85 procent van de startenden.
  • In de tweede ronde zijn opnieuw ruim 120 deelnemers gestart.  De werving verloopt soepel en medewerkers zijn gemotiveerd en enthousiast over de mogelijkheid die de werkgever biedt en over het sportaanbod zelf. 

Door het grote succes wordt een vergelijkbaar traject opgestart voor de medewerkers van Orbis Thuis, (Verpleeg- en verzorgingshuizen), die ook in dienst zijn van Orbis Medisch Zorgconcern. 

Orbis zet met dit project in op de gezondheid van haar medewerkers. De Sportimpuls subsidie wordt door het samenwerkingsverband gebruikt om het 10-weken programma te financieren. 

Borging en Verduurzaming

test