Sport en bewegen in de buurt

SportMpower Venlo

Doelgroep; 3e en 4e jaars VMBO met verhoogd risico op schooluitval, gedragsproblemen en/of ongezonde leefstijl

VO-scholen Venlo ‘empoweren’ jongeren via sport én VVV-Venlo!

Het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege, de drie scholen van het OGVO (Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken), bieden leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van het VMBO via het project ‘SportMpower’ de kans om binnen de inspirerende topsportomgeving van betaald voetbalorganisatie VVV-Venlo via sport en workshops te werken aan nieuwe kansen voor hun toekomst. De leerlingen krijgen een gevarieerd sportprogramma aangeboden waarin samenwerking, doorzettingsvermogen en respect een belangrijke rol spelen. Daarnaast komen tijdens workshops allerlei thema’s aan de orde, die de jongeren een stapje op weg helpen in het maken van juiste keuzes voor hun leefstijl en hun toekomst. 

Wie is er betrokken?

SportMpower wordt georganiseerd door VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo. Het OGVO draagt de deelnemers aan en financiert het project. Hamelin, producent en leverancier van kantoorartikelen, heeft zich als projectpartner aan het project verbonden en zorgt mede voor de financiering. Een andere belangrijke projectpartner is FitPoint in Tegelen, waar de deelnemers tijdens het project regelmatig te vinden zijn voor de fittesten, de kickbokslessen en de powertraining. Groepsbegeleiders van het project zijn (jeugd)trainers van VVV-Venlo. De workshops worden verzorgd door maatschappelijke partners, de gemeente Venlo en lokale bedrijven.

Hoe werkt het?

De deelnemers komen wekelijks bij elkaar in het Seacon Stadion – de Koel – voor een workshop en een sporttraining. De thema’s die tijdens de workshops aan de orde komen, zijn o.a. omgaan met geld, verslaving, social media, cyberpesten en leerplicht. De sporttrainingen zijn met name bedoeld om de deelnemers te ‘empoweren’ op het gebied van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en respect. Er is gekozen voor een gevarieerd sportprogramma, waarin deelnemers worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen, zoals bootcamp, kickboksen en klimmen. Natuurlijk ontbreken ook de voetbaltrainingen in het Seacon Stadion – De Koel – niet. SportMpower wordt op sportief gebied afgesloten met gezamenlijke deelname aan de 5 kilometer van de Venloop, een groot hardloopevenement. Ook hier worden grenzen verlegd met vele trotse jongeren als gevolg! Aan het einde van het project ontvangen de deelnemers een certificaat en een VVV-Venlo shirt als beloning voor het succesvol doorlopen van het project. 

Succesfactoren

De belangrijkste succesfactoren:

  • ervaren en enthousiaste groepsbegeleiders
  • voortdurend contact met de scholen
  • uitstraling van VVV-Venlo (stadion, spelers, shirts)
  • uitdagende sporten
  • kleine groepen

Een belangrijke leerervaring betreft het belang van een breed draagvlak voor het project op de scholen. Het project is erg waardevol voor de deelnemers en als projectbegeleiders kun je op verschillende gebieden een blijvende positieve invloed op de deelnemers hebben. Wanneer de betrokkenheid van de school (mentoren bijv.) bij het project wat minder is, dan heeft dat invloed op de leerlingen en is er een risico, dat zij het project minder serieus nemen en er wat vrijblijvend mee om gaan. Dit beïnvloedt de resultaten negatief. Zorg er daarom voor, dat het project bij alle mentoren bekend is en informeer hen wekelijks over de vorderingen/over het gedrag van de leerlingen. Maak bovendien duidelijke afspraken met de scholen over absentie van deelnemers tijdens het project en zorg voor korte lijntjes.

Geboekte resultaat

  • ruim 200 jongeren zijn d.m.v. sport en workshops ‘empowered’ en hebben dankzij het project positieve stappen kunnen zetten m.b.t. leefstijl en toekomst
  • meer dan de helft van de deelnemers geeft aan positieve resultaten op het gebied van sport te hebben bereikt (betere conditie, meer plezier in sporten, beter leren sporten)
  • ruim een derde van de deelnemers geeft aan dankzij het project meer zelfvertrouwen te hebben gekregen
  • op meer dan de helft van de deelnemers heeft het project volgens de mentoren een positief effect gehad (meer zelfvertrouwen, opener, socialere houding)
  • SportMpower speelt een belangrijke rol in de lokale verbinding van school, gemeente, (jeugd)zorg en sport

Borging en Verduurzaming

Dankzij de sportimpuls heeft VIA VVV het project samen met de betrokken partners goed weg kunnen zetten en door kunnen ontwikkelen. De behaalde resultaten en met name de positieve feedback vanuit de scholen heeft het OGVO doen besluiten om het project samen met projectpartner Hamelin toekomstig te financieren. Alle partners die verantwoordelijk zijn voor de invulling van de workshops en het sportprogramma, helpen al naar gelang hun mogelijkheden om de kosten voor het project zo laag mogelijk te houden door prijzen aan te passen of door diensten zelfs helemaal gratis aan te bieden. De grote betrokkenheid van alle partners bij SportMpower is enorm waardevol en speelt een belangrijke rol m.b.t. de borging, verduurzaming en doorontwikkeling van het project.