Sport en bewegen in de buurt

Buurtsportcoach Academy

De Buurtsportcoach Academy is een verzamelbegrip van een bijscholingsaanbod voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Het aanbod is tot dusverre gevalideerd door Registerleraar. De inhoud van het scholingsaanbod wordt mede vorm gegeven aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van wensen en behoeften bij de buurtsportcoaches, maar zal in grote lijnen bestaan uit: - Per jaar een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst; - Per jaar een aantal werkbezoeken op locatie; - Een digitaal kennisplein; - Coaching en begeleiding on the job; - Professionele Leergemeenschappen (PLG): In een PLG wordt rondom een vraag/uitdaging een netwerk gebouwd van studenten, docenten, buurtsportcoaches en eventueel andere betrokkenen. Dit netwerk gaat aan de slag om een oplossing te vinden voor het vraagstuk dat is aangedragen vanuit het werkveld; - Een aantal verbredende en verdiepende cursussen. De Buurtsportcoach Academy sluit aan bij de nieuwe generatie buurtsportcoaches die steeds meer coördinerende en verbindende taken hebben binnen een complex werkveld met veel verschillende partners en belangen.

Opleider

  • Bedrijf: Sportservice Overijssel en Hogeschool Windesheim
  • Opleider: provinciaal
  • E-mail: mtibbe@sportserviceoverijssel.nl r.burghart@windesheim.nl

Over de opleiding

Opleidingsniveau

Wordt nader bepaald aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie.

Doel

De Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches waardoor zij in staat zijn de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen in al zijn facetten (beter) te benutten voor het sportief participeren van inwoners in de gemeente.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn binnen de verschillende werksettings.

Beoordeel de opleiding Buurtsportcoach Academy

Schrijf hieronder je recensie over de opleiding Buurtsportcoach Academy. De tekst is pas zichtbaar wanneer je de recensie hebt geverifieerd met de mail.

Verzenden
SEB - Cursus: Parent ( SebCursus-SebBeoordeling )
  • No results find yet