Sport en bewegen in de buurt

Beweeg Wijs

Beweeg Wijs is een interventie, die op een unieke en beproefde manier, mensen méér in beweging brengt. Hierbij worden onder andere veel MBO-ers ingezet. Deze door Ron ten Broeke (interventie-eigenaar) bedachte werkwijze maakt momenteel een sterke landelijke groei door. Beweeg Wijs creëert op unieke wijze op schoolpleinen, in wijken en op sportverenigingen rijke speelplekken en bevordert de gezonde leefstijl, de bewegingsintensiteit en de ontwikkeling van speelgedrag. Het gebruik van de gedragskleuren van Erik Boot in deze methodiek maakt het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze succesvol in te spelen op gedrag van leerlingen. Beweeg Wijs schoolt het personeel van de school (basisonderwijs of voortgezet onderwijs), en levert ook extra personeel, in veel gevallen een MBO-er: we creëren dus banen voor MBO ers. Onze Beweeg Wijs collega (MBO-er) ontzorgt de school en biedt veiligheid, structuur en een speelprogramma op het schoolplein. Dat is oprecht een succesfactor in de vele projecten van Beweeg Wijs. Inmiddels zijn meer dan 100 organisaties verspreid over het hele land bekend met de methodiek van Beweeg Wijs en maken zij steeds meer gebruik van de inzet van MBO-ers; professionals die sterk zijn in praktische vaardigheden. Door toedoen van de organisatie Beweeg Wijs en o.a. subsidies van de overheid, provincie en gemeenten is deze inzet haalbaar en betaalbaar .

Opleider

 • Bedrijf: ENNL opleidingen
 • Opleider: privaat-profit
 • Adres: Hoorn 312c
 • Postcode: 2404HL
 • Plaats: Alphen aan den Rijn
 • Telefoon: 0172-240594
 • E-mail: info@ennl.eu

Over de opleiding

Thema

 • Specifieke doelgroepen
 • Gezondheid
 • Samenwerken in de wijk

Opleidingsniveau

 1. Het betreffende MBO wordt een gecertificeerd Beweeg Wijs MBO, waarin materialen en Beweeg Wijs documenten kunnen worden toegepast in de betreffende afdeling door de geschoolde docenten. U betaalt basislicentiekosten voor een periode van 3 jaar.
 2. Beweeg Wijs wordt als minor, moduul of als vak ingevoerd en passend gemaakt voor de MBO-opleiding.
 3. De Beweeg Wijs implementatie voor de deelnemers, is tegelijkertijd nascholing voor één of twee collega’s. De collega’s worden opgeleid op de werkplek. De geschoolde docent kan op termijn zelf de bijeenkomsten verzorgen.
 4. Er worden coach-momenten ingelast met de collega’s van het MBO, welke meedraaien met de Minor.
 5. De docenten van de opleiding zullen steeds een deel van de begeleiding op zich nemen van de deelnemers, bijvoorbeeld het begeleiden van de deelnemers in het maken van het portfolio, de contacten met de BPV en de beroepshouding. 6. In het tweede en derde jaar dat de Beweeg Wijs Minor wordt uitgevoerd zijn minimaal de eerste bijeenkomst en de diplomering door Beweeg Wijs medewerkers verzorgd. Veel instellingen lassen vaak enkele bijeenkomsten in door Beweeg Wijs georganiseerd. 7. Aan het einde is een evaluatiebijeenkomst gepland, vooruitlopend op de diplomering, om de Beweeg Wijs Minor bij te stellen en kwalitatief te monitoren. 8. Jaarlijks worden workshops en docenten updates verstrekt, welke voor scholen met een licentie voor een zeer gereduceerd tarief toegankelijk gemaakt worden.

Doel

De MBO-er wordt met deze Beweeg Wijs Minor specifiek opgeleid op niveau 3 als speelpleinbegeleider en pleincoach, en op niveau 4 als sportcoördinator. Competenties binnen de minor worden gekoppeld aan het werk op basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, zorgcentra, buurtsport en kinderopvang. Ook als stagiaire is het van belang geschoold te zijn binnen deze organisaties om mee te kunnen draaien met Beweeg Wijs-interventies. Subdoelen Speelpleinbegeleider MBO niveau 3 • Basiskennis interventie Beweeg Wijs • Speelbegeleiding geven op het plein • Optimaliseren van een rijke speelomgeving • Beheer materialen • Junior coaches begeleiden en speelinstructie geven • Uitvoering geven aan speelthema’s • Kunnen differentiëren in speelaanbod • Bijdrage leveren in PR, budget • Bijdrage leveren in overleggen • Samenwerken in een beweegteam • Uitvoeren van afspraken binnen schoolteams Beweegteam coördinator MBO niveau 4 • Verdiepende kennis interventie Beweeg Wijs • Rijke speelomgeving plannen en creëren • Overleg met beweegteam en schoolteam • Taken verdelen en bewaken • Jaarplanning activiteiten en thema’s • PR en budget beheer • Inzet en opleiding verzorgen van ‘junior coaches’ • Begeleiden stagiaires en MBO-ers niveau 2 & 3 in een beweegteam • Coachen van junior coaches, hulpouders, stagiaires en leerkrachten • Bewust de ontwikkeling van kinderen stimuleren in de gedragskleuren beweeg- en schoolteam

Doelgroep

Competenties binnen de minor worden gekoppeld aan het werk op basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, zorgcentra, buurtsport en kinderopvang. Ook als stagiaire is het van belang geschoold te zijn binnen deze organisaties om mee te kunnen draaien met Beweeg Wijs-interventies.

Beoordeel de opleiding Beweeg Wijs

Schrijf hieronder je recensie over de opleiding Beweeg Wijs. De tekst is pas zichtbaar wanneer je de recensie hebt geverifieerd met de mail.

Verzenden
SEB - Cursus: Parent ( SebCursus-SebBeoordeling )
 • No results find yet