Sport en bewegen in de buurt

Kwalificatie Structuur Sport (KSS)

In de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) biedt de Stichting NSA een competentiegerichte opleiding, de Leider Sportieve Recreatie (LSR), niveau 2 en 3 (van de kwalificatiestructuur sport) aan. De LSR leidt mensen op om te assisteren bij sport- en spelactiviteiten en grote evenementen of zelfstandig sport- en spelactiviteiten te leiden, zelfstandig sportevenementen te organiseren en leert kader aan te sturen.

Opleider

 • Bedrijf: Stichting NSA
 • Opleider: privaat-nonprofit
 • E-mail: b.timmer@sportalliantie.nl

Over de opleiding

 • Duur: De opleiding LSR-2 duurt gemiddeld tien weken. Inclusief de beroepspraktijk waarin de student lessen draait. De opleiding LSR-3 duurt gemiddeld twintig weken. Inclusief de beroepspraktijk waarin de student lessen draait. dag(en)
 • Kosten: € LSR-2 kost €815,- en LSR-3 kost €1025,-
 • Direct aanmelden

Opleidingsniveau

Opbouw leertraject LSR-2

Contacturen 25 uur 2½ uur Leren reflecteren.

15 uur Praktijk 'spelen leren, leren spelen', speluitleg, plaats van de (spel)leider bij uitleg en bij het (bege)leiden, groepen maken, aanwijzingen bij de verschillende spelvormen, het maken van een (spel)voorbereiding en onderlinge instructie.

5 uur Beginsituatie vaststellen, doelgroep en randvoorwaarden kunnen beschrijven en kunnen improviseren als de beginsituatie is veranderd (materiaal ontbreekt, aantal deelnemers klopt niet, geplande zaalruimte is kleiner, etc.). 2½ uur EHBSO toets en praktijk EHBSO. Beroepspraktijkvorming (BPV) 15 uur Deze uren zijn bedoeld om het les- en leidinggeven te oefenen. Dit les- en leidinggeven gebeurt onder verantwoordelijkheid van een praktijkbegeleider en niet onder verantwoordelijkheid van een LSR-3. Coaching 2 uur Per cursist is 1 uur te besteden door de leercoach voor supervisie in groepjes van 4 of 5 cursisten en het overige uur voor individuele begeleiding zowel op initiatief van de leercoach als op initiatief van de cursist zelf.

Zelfstudie 15 uur Dit aantal uren zelfstudie is een schatting en kan per cursist verschillen.

Opbouw leertraject LSR-3

Contacturen 30 uur 2½ uur Leren reflecteren.

15 uur Praktijk 'spelen leren, leren spelen', speluitleg, plaats van de (spel)leider bij uitleg en bij het (bege)leiden, groepen maken, aanwijzingen bij de verschillende spelvormen. 5 uur Les- en leidinggeven theorie. 2½ uur EHBSO toets en praktijk EHBSO. 2½ uur Grote organisatievormen en evenementen, theorie en praktijk. 2½ uur Aansturen van kader theorie. Keuzeblokken 2 x 5 uur Er kan gekozen worden binnen de eigen cursus met een aantal cursisten, maar er kan ook ingeschreven worden op andere landelijk of regionaal georganiseerde keuzeblokken. De NSA biedt keuzeblokken aan met de thema’s Fair Play, seksuele diversiteit, bosspelen, met GPS werken, gezelschapspelen mensen met een beperking. Beroepspraktijkvorming (BPV) 30 uur Binnen de BPV moet aan alle PVB's (3.1, 3.3 en 3.4) aandacht worden besteed. Aan het les- en leiding¬geven moet tenminste 20 uur aandacht worden besteed. Indien de cursist het diploma LSR 2 heeft, heeft hij vrijstelling voor 5 uur van deze 20 uur. Binnen de 15 uur die overblijven kan in de BPV aandacht besteed worden aan de andere PVB's en aan de BPV voor één van de keuzeblokken. Coaching 2 uur pp 1¼ uur bestemd voor intervisie in groepjes van 4 of 5 cursisten door de leercoach aangestuurd. Bovendien is er ¾ uur uitgetrokken voor individuele begeleiding zowel op aanvraag van de cursist zelf als op initiatief van de leercoach.

Zelfstudie 40 uur Dit aantal uren zelfstudie is een schatting en kan per cursist verschillen.

BPV= Beroeps Praktijk Vorming

PVB= Proeve van Bekwaamheid

EHBSO= Eerste Hulp bij Sport Ongevallen

Doel

Het doel van de LSR niveau 2 opleiding is: leidt cursisten op tot assistent sportleiders.

 • Het assisteren bij sportactiviteiten of het leiden van een kleine activiteit.
 • Het assisteren bij grotere activiteiten en/of evenementen.                                                                                                            

Het doel van de LSR niveau 3 opleiding is: leidt cursisten op tot zelfstandige sportleiders.

 • Het verzorgen van lessen of het leiden van een kleine sport- en spelactiviteiten.Het organiseren van grote activiteiten of evenementen.

Het aansturen van LSR 2er 2 en/of vrijwillig kader Subdoelen:

 • Ontwikkelen pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden
 • Spelrepertoire voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Lesgeven (of assisteren) aan grote én kleine groepen.
 • Les- en leidinggeven stijlen
 • Vergroten van kennis over sport- en spelvormen zijn er?
 • Hoe voorkom je blessures en ongevallen (EHBSO)
 • Het reflecteren/terugkijken op u eigen handelingen.

Doelgroep

Deze opleiding is erkend door het ministerie van VWS en wordt georganiseerd door

 • Gecertificeerde LSR ROC docenten *keuzedeel LSR bovenop het basisdeel MBO deel
 • zie callibres) Gecertificeerde LSR docenten van de NSA
 • Gemeenten * jongerenwerk, jeugdzorg, ouderen, welzijn, jeugdinstellingen
 • Kinderopvangorganisaties * pedagogisch medewerkers
 • Penitentiaire inrichting * gedetineerden
 • Medewerkers van speeltuinverenigingen, scouting

Beoordeel de opleiding Kwalificatie Structuur Sport (KSS)

Schrijf hieronder je recensie over de opleiding Kwalificatie Structuur Sport (KSS). De tekst is pas zichtbaar wanneer je de recensie hebt geverifieerd met de mail.

Verzenden
SEB - Cursus: Parent ( SebCursus-SebBeoordeling )
 • No results find yet