Sport en bewegen in de buurt

Respons ‘omgaan met pesten en groepsdruk’

Pesten is een groot probleem op veel basisscholen. Vaak komt het gelijktijdig voor met groepsdruk. De Respons module Omgaan met pesten en groepsdruk bevat een uitgewerkte lessenreeks die basisschoolleerlingen leert met deze problematiek om te gaan. De module Omgaan met pesten en groepsdruk kan gegeven worden door een (vecht)sportdocent die de bijbehorende tweedaagse Respons cursus heeft gevolgd. In deze tweedaagse cursus wordt de Respons methode uitgelegd, wordt aandacht besteed aan didactische vaardigheden en worden de thema's uit de module behandeld. Er is tijdens de cursus aandacht voor theorie, maar vooral ook voor de praktijk. Zo krijgen de deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt om vol vertrouwen met de lessen aan de slag te gaan. Zowel de theorie als de uitgewerkte lessen zijn opgenomen in het handboek Respons die elke cursist ontvangt. Elke module kent zijn eigen cursus en dus ook zijn eigen handboek met specifieke lessenreeks. De werkvormen die hierin zijn opgenomen, dragen bij aan een positieve ontwikkeling bij kinderen op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

Opleider

 • Bedrijf: NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij)
 • Opleider: privaat-nonprofit
 • E-mail: schols@vechtsportenmaatschappij.nl

Over de opleiding

 • Duur: 2 dagen dag(en)
 • Kosten: € Kosten: € 395,- (excl. btw) inclusief handboek en certificaat na afronding
 • Direct aanmelden

Thema

 • Specifieke doelgroepen
 • Gezondheid
 • Samenwerken in de wijk

Opleidingsniveau

 • HBO , MBO

De cursus kent een duur van 2 dagen. In beide dagen wordt er praktisch gewerkt met de zeven lessen waaruit de lessenreeks ‘omgaan met pesten en groepsdruk’ bestaat. Het programma van de cursus is als volgt opgebouwd:

 • Introductie respons; doel, doelgroep, achtergronden en visie van de methode
 • Thematische lesopbouw; Respons kent een andere lesopbouw dan gebruikelijk is in sportlessen. In dit deel wordt deze lesopbouw gebaseerd op ‘zelf-ontdekkend-leren’ overgedragen
 • Theoretische achtergronden pesten en groepsdruk
 • Behandelen werkvormen en lessenreeks Respons
 • Zelf verzorgen van lessen Respons

Doel

Hoofddoel: na afronding van de cursus is de docent instaat om de lessenreeks ‘omgaan met pesten en groepsdruk’ te verzorgen waarmee hij/zij kinderen helpt om:

 • Eigen fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden te leren kennen en de eigen kracht te kunnen gebruiken als reactie op voor hen bedreigende situaties.
 • Gevoelens en emoties te verwoorden,
 • Hulp te vragen en te bieden De eigen grenzen te voelen, stellen en verdedigen;
 • Te beschrijven wat weerbaarheid voor hen betekent en wat hun sterke en minder sterke kanten in dit kader zijn;
 • Hun eigen en andermans emoties en gevoelens om te gaan.

Subdoelen opleiding:

 • Leren werken met de lesmethode Respons
 • Vergroten van kennis van de einddoelgroep van de lessenreeks
 • Vergroten van de kennis m.b.t. pesten en groepsdruk
 • Leren werken met werkvormen uit de 7 lessen van de lessenreeks in het handboek

Doelgroep

Een Respons trainer hoeft geen zwarte band of vechtsport ervaring te hebben. De aan de vechtsport ontleende oefeningen zijn relatief eenvoudig en vragen geen jarenlange oefening. Het is wel zaak om de achterliggende gedachtegang goed te snappen. Maar dit geldt evengoed voor trainers die wel een vechtsportachtergrond hebben. Responslessen kunnen daarom verzorgd worden door vechtsporttrainers maar ook door andere professionals, zoals sportleraren, (jeugd) hulpverleners, leerkrachten en docenten.

 • Respons is oorspronkelijk ontwikkeld als lessenreeks binnen het onderwijs, maar kan ook prima ingezet worden in andere situaties zoals sportclubs, buurtwerk, jeugdzorg. De leeftijd van de einddoelgroep blijft wel gelijk.

Beoordeel de opleiding Respons ‘omgaan met pesten en groepsdruk’

Schrijf hieronder je recensie over de opleiding Respons ‘omgaan met pesten en groepsdruk’. De tekst is pas zichtbaar wanneer je de recensie hebt geverifieerd met de mail.

Verzenden
SEB - Cursus: Parent ( SebCursus-SebBeoordeling )
 • No results find yet