Sport en bewegen in de buurt

FUNdamentals

Om de pedagogische waarde van (vecht)sporten op een positieve, maar vooral leuke wijze in te kunnen zetten, is FUNdamentals ontwikkeld. FUNdamentals is een sporttak overstijgend lespakket bestaande uit een handboek, een werkboek en een DVD. Aan dit lespakket is een eendaagse cursus gekoppeld. In deze cursus wordt dieper ingegaan op het principe plezier. Tevens leren de cursisten vernieuwende werkvormen om in hun lessen het plezier te kunnen vergroten.

Opleider

 • Bedrijf: NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij)
 • Opleider: privaat-nonprofit
 • E-mail: schols@vechtsportenmaatschappij.nl

Over de opleiding

 • Duur: 1 dag dag(en)
 • Kosten: € € 249,- (excl. btw) inclusief handboek, werkboek en dvd
 • Direct aanmelden

Thema

 • Specifieke doelgroepen
 • Gezondheid
 • Samenwerken in de wijk

Opleidingsniveau

 • HBO , MBO

Plezier in de lessen, vormt het fundament voor een verantwoorde (vecht)sportles. Dat is het uitgangspunt van FUNdamentals. Tijdens de cursus wordt ingegaan op het belang van een plezierig c.q. positief pedagogische leerklimaat. De cursist krijgt inzicht in het fenomeen 'plezier'. Wat is het nu eigenlijk? Maar ook: "Hoe kan ik zien of mijn leerlingen plezier beleven?" Verder is er aandacht voor de grote veranderingen die kinderen ondergaan in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Deze veranderingen zijn van grote invloed op hun gedrag. En inzicht hierin verklaart soms veel.

Een theoretisch deel, zoals kort beschreven, wordt in de cursus als inleiding gebruikt voor de praktische vertaling naar verschillende vernieuwende werkvormen. Het FUNdamentals principe wordt in deze cursus vooral door de toepassing van nieuwe werkvormen overgebracht. Daarmee is FUNdamentals een laagdrempelige en zeer praktische ééndaagse cursus

Doel

Hoofddoel: na afronding van de cursus is de docent in staat om plezier in te zetten als fundament voor een verantwoorde (vecht)sportles.

Subdoelen:

 • Inzicht vergroten in het belang van plezierbeleving in sport
 • Doelgroepgericht kunnen werken m.b.t. plezier
 • Instaat zijn om vernieuwende didactische werkvormen in de eigen lessen in te kunnen zetten
 • Het creëren van een plezierig(er) en veilig(er) klimaat in de eigen les
 • Uitwisseling en kennisdeling tussen deelnemers m.b.t. werkvormen en ervaringen gericht op plezier

Doelgroep

Deelname staat open voor iedereen die op zoek is naar nieuwe spel- en werkvormen om de eigen (vecht)sportles een FUNdamentele impuls te geven.

Beoordeel de opleiding FUNdamentals

Schrijf hieronder je recensie over de opleiding FUNdamentals. De tekst is pas zichtbaar wanneer je de recensie hebt geverifieerd met de mail.

Verzenden
SEB - Cursus: Parent ( SebCursus-SebBeoordeling )
 • No results find yet