Sport en bewegen in de buurt

Docent weerbaarheid en agressieregulatie

In deze achtdaagse opleiding worden (vecht)sporttrainers opgeleid tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. Docenten leren allereerst om een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat te kunnen creëren. Vanuit dit klimaat leren zij vechtsport in te zetten als middel aan de hand van een themagerichte lesmethode. Vechtsport is hierbij het (fysieke) instrument, waarbij de DWA-lesmethode zorgt voor een uitdagende leeromgeving. De opleiding is een echte praktijkopleiding. Via verschillende inspirerende werkvormen leren de deelnemers te werken met de agressieregulatie- en weerbaarheidsmethode van het NIVM. Hoofddoel is dat de deelnemers aan het einde van de opleiding in staat zijn om hun leerlingen op basis van zelfregulatie weerbaarder te maken en beter om kunnen laten gaan met agressieproblemen.

Opleider

 • Bedrijf: NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij)
 • Opleider: privaat-nonprofit
 • E-mail: schols@vechtsportenmaatschappij.nl

Over de opleiding

 • Duur: 8 dagen + 1 examendag dag(en)
 • Kosten: € € 1.062,- (excl. btw)
 • Direct aanmelden

Thema

 • Specifieke doelgroepen
 • Gezondheid
 • Samenwerken in de wijk

Opleidingsniveau

 • HBO , MBO

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen en 1 examendag en is opgebouwd uit een vijftal modules, twee stages en huiswerkopdrachten:

 • Veilig pedagogisch klimaat (1 dag) Het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat, waarbij plezier een belangrijke basisvoorwaarde is.
 • Themagericht lesgeven (2 dagen)Leren werken met een themagerichte lesmethode, waarbij (vecht)sport als instrument wordt gebruikt.
 • Thema: weerbaarheid (2 dagen)

-Visievorming en kennisontwikkeling over het onderwerp

-Wat zijn de randvoorwaarden om weerbaarheid te kunnen vergroten bij mijn sporters?

-Wat is de invloed van de trainer op het trainen van de weerbaarheid?

 • Thema: agressieregulatie (2 dagen)

-Visievorming en kennisontwikkeling over het onderwerp

-Wat zijn de randvoorwaarden om agressie te kunnen kanaliseren bij mijn sporters

-Wat is de invloed van de trainer op het trainen van de agressie-regulatie?

 • Persoonlijke effectiviteit en communicatie (1 dag) Het effect van de methode die gebruikt wordt, is afhankelijk van de trainer. Daarom is er veel aandacht voor de persoonlijke effectiviteit van de trainer en het belang van communiceren. Communicatie is immers het belangrijkste middel van de trainer om zijn/ haar boodschap over te brengen.
 • Stage (minimaal 6 uur) De stage behelst een 'meeloopstage' bij een door het NIVM opgeleide docent in de agressieregulatie en/of weerbaarheid van tenminste 4 lesuren. Hiervan dient een verslag te worden opgesteld. Daarnaast dient er minimaal één themales op een stageadres worden gegeven, en hiervan dient een verslag te worden ingeleverd.

Doel

Hoofddoel is dat de deelnemers aan het einde van de opleiding in staat zijn om positief bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling, het verbeteren van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van hun doelgroep en ze op basis van zelfregulatie weerbaarder te maken en/ of beter om kunnen laten gaan met agressieproblemen.

Subdoelen:

 • Kennis vergroten en visie vorming mbt weerbaarheid
 • Kennis vergroten en visievorming mbt agressieregulatie
 • Kunnen werken met de themagerichte DWA-lesmethode
 • Zelfstandig kunnen ontwikkelen van lesplannen mbt weerbaarheid en agressieregulatie
 • Kunnen inzetten van (vecht)sport als pedagogisch instrument
 • Kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat met plezier als belangrijke voorwaarde
 • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en communicatie van de docent zelf

Doelgroep

Belangrijkste doelgroep van de opleiding bestaat uit vechtsportdocenten die hun sport als instrument in willen zetten om weerbaarheid te vergroten of agressie te reguleren bij hun sporters.

De opleiding is daarnaast ook zeker geschikt voor trainers uit andere takken van sport, (sport)docenten uit het onderwijs of professionals uit de jeugdhulpverlening. Een sterke affiniteit met vechtsport is wel een pré. De opleiding kent de volgende instroomeisen:

 • Diploma leraar A of B bij een rijk erkende vechtsportorganisatie of een sporttechnische opleiding op niveau 3 van de kwalificatiestructuur Sport (of minimaal vijf jaar ervaring als (vecht)sportdocent);
 • Minimumleeftijd 18 jaar;
 • Desgevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.

Beoordeel de opleiding Docent weerbaarheid en agressieregulatie

Schrijf hieronder je recensie over de opleiding Docent weerbaarheid en agressieregulatie. De tekst is pas zichtbaar wanneer je de recensie hebt geverifieerd met de mail.

Verzenden
SEB - Cursus: Parent ( SebCursus-SebBeoordeling )
 • No results find yet