Sport en bewegen in de buurt

Uitwisseling

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsimpuls is uitwisseling tussen buurtsportcoaches (en werkgevers) onderling. Hiervoor organiseren en faciliteren de kwaliteitsimpuls en het programma Sport en Bewegen in de Buurt een aantal bijeenkomsten. Denk aan de Lerende Netwerken, de Kennisdag en de Buurtsportcoachdag. Tijdens deze dagen staat onderlinge uitwisseling, op inhoud maar zeker ook op proces, centraal. Lees hier bijvoorbeeld de speciale editie van de SBB nieuwsbrief over de eerste landelijke Buurtsportcoachdag

Lokale of regionale bijeenkomsten voor buurtsportcoaches
Op lokaal en regionaal niveau organiseren gemeenten, sportservice organisaties en provinciale sportraden ook regelmatig bijeenkomsten. Een belangrijk initiatief in de kwaliteitsontwikkeling van de buurtsportcoach.

Wil je een lokale of regionale bijeenkomst voor buurtsportcoaches organiseren? Wij denken graag mee over de invulling of opzet, en leveren desgewenst een bijdrage! Neem contact op met marloes.aalbers@kcsport.nl of via info@sportindebuurt.nl.