Sport en bewegen in de buurt

Alles is Gezondheid...

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Alles is gezondheid... is het nationale programma waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Gezondheid is een groot goed. Iets wat je kwaliteit van leven bepaalt. En iets wat de vitaliteit vergroot van de maatschappij waarin je leeft. Gezondheid van mens en maatschappij kan altijd nog beter. Sterker nog, het móét nog beter.

Het nationale programma Alles is gezondheid… gaat aan die verbetering werken. Door partijen en professionals bij elkaar te brengen en samen te laten werken. Door te streven naar een landelijke beweging, waar iedereen wordt geïnspireerd om mee te doen en bij te dragen aan een gezonder Nederland. Want Alles is gezondheid… is van en voor iedereen.

Meer informatie op: www.allesisgezondheid.nl