Sport en bewegen in de buurt

Sportimpuls

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Verdiepingsonderzoek Sportimpuls
Het Mulier Instituut en Kennispraktijk voeren in opdracht van het ministerie van VWS verdiepingsonderzoeken uit naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten.

Managementrapportages Sportimpuls
In deze rapportages beschrijft ZonMw de resultaten van de verschillende subsidierondes op basis van gegevens uit het registratiesysteem, de verslagen van de projectleiders en het interne monitoringsysteem dat ZonMw gebruikt om de projecten te volgen.