Aanbod lab

Ik zoek

Zoek jij als buurtsportcoach een bepaalde scholing? Ga naar de volgende pagina en we presenteren van de 5 regionale academies en hun partners het beschikbare/geplande aanbod zodat je zelf kunt kijken waar en wanneer je deze scholing kunt volgen.

Ik bied:

Heb jij een interessante scholing voor de buurtsportcoach? Dan lees je hieronder hoe jij je scholing kenbaar kunt maken. Het vak van de buurtsportcoach heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Dit vraagt veel van de huidige professionals. Scholing helpt buurtsportcoaches vooruit in hun werk, is inspirerend, draagt bij aan ontwikkeling en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom zetten we ons in om het bestaand aanbod te ontsluiten en te ontwikkelen daar waar nodig, maar wel altijd op basis van behoefte.

Heb jij aanbod wat de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches kan bevorderen en aansluit op de behoefte (zie resultaten behoeftepeiling)? Vul dan nu het digitale intakeformulier in.

Met het intakeformulier doe je een aanvraag om jouw scholing op te laten nemen in het aanbod van een of meerdere regionale academies. Het formulier maakt een eerste beoordeling mogelijk op gebied van o.a. kwaliteit, inhoud en aansluiting op de behoefte. Het bevat open- en gesloten vragen over bijvoorbeeld het doel van de scholing, leeruitkomsten, tijdsbesteding, instapvoorwaarden, etc.

Als je het gehele formulier hebt doorlopen ontvang je van ons een bevestiging en eventueel het verzoek gegevens aan te passen of informatie toe te voegen. In alle gevallen blijf je als aanbieder verantwoordelijk voor het wijzigen en indienen van het formulier. De regionale academies bepalen of zij de scholing in hun aanbod willen opnemen.