Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers in Online

  • Datum: 8 maart 2021
  • Tijdstip:10:00
  • Locatie:Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers (1)
  • Plaats: Online
Vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) is een structuur ontwikkeld die voorziet in bijscholing en de persoonlijke ontwikkeling van buurtsportcoaches en professionalisering van de beroepsgroep c.q. het vak. Deze workshop is voor werkgevers en kan helpen bij de implementatie en toepassing van het carrièrepad binnen de eigen organisatie.

Om dit te ondersteunen is een carrièrepad ontwikkeld wat bestaat uit vier generieke functiebeschrijvingen, buurtsportcoach A t/m D. Het doel van het carrièrepad is om de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches te bevorderen. Naast het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap wordt hiermee ook mobiliteit tussen werkgevers en een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk door dit instrument mogelijk gemaakt.

De workshop voor werkgevers kan helpen bij de implementatie en toepassing van het carrièrepad binnen de eigen organisatie. Wij nodigen u dan ook van harte uit om zich aan te melden middels het inschrijfformulier voor één van de online workshops:
8 maart 2021    - 10.00-11.30 uur
24 maart 2021  - 10.00-11.30 uur
8 april 2021       - 10.00-11.30 uur

Meer informatie over het carrièrepad is hier te vinden.

Downloads Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers in Online