Sport en bewegen in de buurt

De plus van de open club

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Sportverenigingen kunnen veel meerwaarde leveren in maatschappelijke projecten. Vijf inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties, vormen de basis van de brochure  'De plus van de open club'.

Deze publicatie is met name bedoeld voor lokale professionals en politici, die de verbinding tot stand kunnen brengen. Wethouders of beleidsmedewerkers met zorg, welzijn of onderwijs in hun portefeuille, maar ook buurtsportcoaches bijvoorbeeld. Via het project ‘De plus van de open club’ willen de projectpartners met name organisaties in zorg, welzijn, arbeids(re)integratie en onderwijs én sportaanbieders inspireren die nog op de drempel staan van maatschappelijke samenwerking. 

Downloads De plus van de open club