Sport en bewegen in de buurt

Flyer Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden.

Downloads Flyer Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Beschikbare downloads