Sport en bewegen in de buurt

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het programma Sport en Bewegen in de Buurt stimuleert een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen. De centrale doelstelling van het programma is dat voor iedere Nederlander passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is dat veilig en toegankelijk is. Om dit te bereiken zijn vraaggericht werken en het bevorderen van meer lokaal maatwerk belangrijke pijlers. Het programma kent twee hoofdonderdelen, namelijk de Buurtsportcoaches en de Sportimpuls.

Downloads Folder Sport en Bewegen in de Buurt