Sport en bewegen in de buurt

Lokale ervaringen met buurtsportcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Vrijwel alle gemeenten maken tegenwoordig gebruik van de inzet van combinatiefunctionarissen of buurtsportcoaches. In dit artikel wordt beschreven hoe de gemeenten Apeldoorn, Borne, Hoogeveen en Den Haag die inzet vormgeven en wat daarbij de succesfactoren zijn.

Downloads Lokale ervaringen met buurtsportcoaches