Sport en bewegen in de buurt

Masterthesis Buurtsportcoaches voor personen met een beperking

 - Sport en Bewegen in de Buurt

In Nederland worden mensen met een beperking als risicogroep beschouwd om te weinig deel te nemen aan sport. Bovendien moet de overheid wegens het ratificeren van het VN-verdrag actief gaan inspelen op een meer toegankelijke en inclusieve samenleving. Deze inclusie kan binnen sport bereikt worden door gebruik te maken van buurtsportcoaches. Een buurtsportcoach heeft als opdracht om passend sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren en een verbinding te maken tussen sport- en beweegaanbieders en organisaties uit andere sectoren. Op deze wijze moet de participatie van mensen met een beperking in sport en beweging toenemen en meer inclusie plaatsvinden van deze doelgroep in de maatschappij.

Downloads Masterthesis Buurtsportcoaches voor personen met een...