Sport en bewegen in de buurt

Meicirculaire gemeentefonds 2015

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op 30 mei 2015 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meicirculaire gemeentefonds 2015 gepubliceerd.

Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties.

In bijlage 4.2-1 zijn de bedragen per gemeente opgenomen.

Downloads Meicirculaire gemeentefonds 2015