Sport en bewegen in de buurt

Naar een veiliger sportklimaat

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. De sportbonden en NOC*NSF willen samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Kijk voor meer informatie op de website Veilig Sportklimaat.