Sport en bewegen in de buurt

Sport JIJ ook?

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het project ‘Sport JIJ ook?’ is een deelproject van het ‘actieplan Sport en Bewegen’. Door middel van dit actieplan zet de gemeente Hoogeveen sinds 2010 extra in op het versterken van de sportinfrastructuur, stimulering van sportdeelname en sportieve ondersteuning van specifieke doelgroepen. Het actieplan is een bundeling van acties en deelprojecten, voor een groot deel uitgevoerd door een team van combinatiefunctionarissen.

Doelstelling

Zoveel mogelijk inactieve kinderen toeleiden naar structurele deelname aan sport- en beweegactiviteiten bij reguliere sportaanbieders.
Nevendoel is het signaleren van andere (welzijns)kansen voor gezinnen en hen hierin ondersteunen of doorverwijzen.

Downloads Sport JIJ ook?