Sport en bewegen in de buurt

Vechtsport als pedagogisch instrument

 - Sport en Bewegen in de Buurt

“Eén op de negen kinderen leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur.” Dit is de eerste zin uit de vorig jaar door Kenniscentrum Sport opgestelde ‘Factsheet jeugd-armoede-sport’. In de wetenschap dat de sportparticipatie van jongeren tot 21 jaar uit gezinnen met een laag inkomen achterblijft heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld om deze doelgroep via de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) in beweging te krijgen.

Downloads Vechtsport als pedagogisch instrument

Beschikbare downloads