Sport en bewegen in de buurt

VNG ledenbrief 'Stimulering cultuur en sport in school en samenleving'

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Cultuur en sport hebben van oudsher een waarde voor persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast blijken zij in toenemende mate bij te dragen aan zingeving, participatie en cohesie, dus aan de transformaties in het sociaal domein. Het Rijk onderkent deze verbrede rol. Derhalve is er ter stimulering per 2017 sprake van de introductie of herijking van een aantal regelingen. Daarnaast zijn er diverse actuele hulpmiddelen voor uw lokale praktijk.

Downloads VNG ledenbrief 'Stimulering cultuur en sport in school...