Sport en bewegen in de buurt

Voorbeelddorp Montfort

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Kernachtiger kon het niet worden samengevat in het juryrapport van de tweejaarlijkse Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs: “Waar Montfort in gelooft, wordt ook gerealiseerd”. En: “In Montfort wordt SAMEN in hoofdletters geschreven”. De denk- en doekracht van de burgers in dit Limburgse dorpje leidde tot de tweede plaats in deze deels door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gefinancierde verkiezing. Daarbij wordt gekeken naar dorpen die innovatieve activiteiten en initiatieven ontplooien die bijdragen aan een goed leefklimaat en aan sociale cohesie, leefbaarheid en duurzaamheid.

Downloads Voorbeelddorp Montfort