Sport en bewegen in de buurt

We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Met ingang van dit jaar zijn onderdelen van de AWBZ, het participatiebeleid en de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden.
Zij staan voor de grote uitdaging om deze decentralisatie van het sociaal domein in goede banen te leiden. De sport- en beweegsector kan een
bijdrage leveren aan het succes van deze grootscheepse beleidstransitie. Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in het verbinden van sport
met andere sectoren, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de pas opgerichte sociale wijkteams.

Downloads We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd

Beschikbare downloads