Handreiking Inzicht in impact voor teamleiders buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches proberen met behulp van maatschappelijk geld meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Dat doen ze op verschillende manieren. Voor jou als teamleider van buurtsportcoaches, maar ook voor andere partijen, is het belangrijk om te laten zien welke activiteiten er zijn opgestart, wat daar de resultaten van zijn en ook op welke wijze deze activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Goede monitoring is daarvoor essentieel.

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/handreiking-inzicht-in-impact/

Afzender: Kenniscentrum Sport en Bewegen
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 16 maart 2022