Sport en bewegen in de buurt

Uitnodiging Onderwijsraad: Dialoog 8 februari sport en bewegen in het onderwijs

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Bent u gymleraar of docent lichamelijke opvoeding in het PO, VO of MBO of op een andere wijze betrokken bij onderwijs en sport (bijvoorbeeld als buurtsportcoach of combinatiefunctionaris) en wilt u met ons meepraten over het thema sporten en bewegen op en rondom school? Meld u dan nu aan voor de dialoog over dit thema!

Hoe kunnen scholen hun leerlingen stimuleren tot sporten of bewegen? Welke rol is hiervoor weggelegd voor het bewegingsonderwijs (in het primair onderwijs), lichamelijke opvoeding (in het voortgezet onderwijs) of sportonderwijs in het MBO? Welke knelpunten spelen hierbij een rol (uren, vakleerkrachten, etc.)? Welke sport- en beweegactiviteiten worden er door scholen georganiseerd, met welke instanties vindt samenwerking plaats, en wat zijn hierbij knelpunten en succesfactoren? Deze vragen staan centraal tijdens de dialoog die de Onderwijsraad, de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving organiseren op donderdag 8 februari. De dialoog gaat vooraf aan een gezamenlijk advies van de drie raden over sport en bewegen in het onderwijs aan de ministeries van OCW en VWS.

Heeft u suggesties of ideeën of wilt u zelf inspiratie opdoen? Meld u dan aan via bijeenkomsten@onderwijsraad.nl.

Maak hierbij ook uw voorkeur voor de deelsessies bekend. De dialoog start om 15.30 uur (ontvangst, 16.00 uur programma). Voor meer informatie en de deelsessies, zie https://www.onderwijsraad.nl/actueel/nieuws/uitnodiging-dialoog-sport-en-onderwijs/item7615.