Sport en bewegen in de buurt

Menukaart Sportimpuls

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Iedere Sportimpuls aanvrager moet, sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls kiezen. De Menukaart Sportimpuls is een overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en andere organisaties. De Menukaart Sportimpuls is te vinden via de website van Sport- en beweeginterventies.

Twee Menukaarten
Let op! Er zijn twee Menukaarten. Eén Menukaart Sportimpuls voor de Sportimpuls Regulier en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten, en één Menukaart Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

Lokaal maatwerk
Bij het opstellen van een Sportimpuls aanvraag is het van belang dat wordt aangetoond dat de gekozen interventie van de Menukaart aansluit bij de vraag van de doelgroep en dat de interventie is vertaald naar de lokale situatie in de desbetreffende buurt. 
In de brochure 'Effectief Actief: 10 lokale praktijkvoorbeelden over de inzet van erkende interventies' komen lokale beslissers en uitvoerders aan het woord. Zij hebben gekozen voor de lokale inzet van een erkende interventie om sport en bewegen te stimuleren. In deze brochure delen zij hun verhaal. 

Rol interventie-eigenaren
Iedere interventie heeft een eigenaar. Een Sportimpuls aanvrager legt de lokale aanpassing van de in te zetten interventie ter advies voor aan de interventie-eigenaar. Deze zal ondersteuning op maat aanbieden bij het maken van een lokale vertaalslag die effectief is, maar waarin ook de kernwaarden van de desbetreffende interventie herkenbaar blijven. De interventie-eigenaar ondertekent ook de verplichte intentieverklaring die onderdeel uitmaakt van de Sportimpulsaanvraag. Neem altijd en zo spoedig mogelijk contact op met de interventie-

Aanmelden nieuw aanbod voor Menukaart Sportimpuls
Heeft u succesvol sport- en beweegaanbod en gelooft u dat dit sterk kan bijdragen aan meer sport en bewegen in de buurt? En wilt u uw aanbod in meerdere buurten in het land inzetten? Kijk dan voor de mogelijkheden voor het aanmelden van nieuw aanbod op de website van Sport- en beweeginterventies.

Evaluatie Menukaart Sportimpuls
De procedure om te komen tot de Menukaart Sportimpuls 2014 is geëvalueerd.
Lees hier de samenvatting van deze evaluatie en het volledige rapport.