Sport en bewegen in de buurt

Wat is de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht?

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Met de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) kunnen lokale sport- en beweegaanbieders samen met partijen uit de lokale (jeugd)gezondheidszorg een uitgebreid en/of verbreed sport- en beweegaanbod ontwikkelen en toepassen voor kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) (ernstig) overgewicht en jeugd van 4 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht en hun ouders. Om hen op deze manier op weg te helpen naar een duurzame sportieve en gezonde leefstijl. 

Wie kan een Sportimpuls KSG aanvragen?
Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. De organisatie moet tenminste twee jaar aantoonbare ervaring hebben in het zelf lokaal uitvoeren en organiseren van sport- en beweegaanbod in de gemeente (of regio) waar de subsidieaanvraag zich op richt. De organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer kan ik een Sportimpuls KSG aanvragen?
De aanvraagperiode voor de Sportimpuls 2018 is verstreken.

Voor welk sport- en beweegaanbod (interventie) kan ik Sportimpuls KSG aanvragen? 
Let op! Er zijn twee menukaarten. Een gericht op de Sportimpuls Regulier en Jeugd in lage inkomensbuurten en een specifiek voor de Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht. Gan naar de menukaart Sportimpuls

Wat zijn de kernelementen van Sportimpuls KSG?
Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat drie kernelementen van belang zijn bij de inzet op een hogere duurzame sport- en beweegdeelname van de specifieke doelgroepen van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG)  en bij een structurele verbreding van het lokale sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep. Een subsidieaanvraag binnen de Sportimpuls KSG dient daarom invulling te geven aan de volgende drie kernelementen:

samenwerking tussen zorg & sport
2. ouderparticipatie & opvoedingsondersteuning
3. sport & beweegaanbod

In de bijlagen per interventie op de menukaart van de Sportimpuls KSG wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de interventies reeds voldoen aan de kernelementen. Wanneer een interventie niet alle kernelementen (voldoende) in zich heeft, moet hier op lokaal niveau invulling aan gegeven worden.

Hoe kan ik een Sportimpuls KSG aanvragen?
Ga naar de procedure Sportimpuls

Welke ondersteuning is er beschikbaar?

Inspiratie Sportimpuls KSG?
Er zijn inmiddels vijf ronden geweest (in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017). Lees de samenvattingen van deze projecten. Op 1 september 2017 zijn de projecten uit de vijfde ronde van start gegaan. Kijk op de website van ZonMw voor meer informatie en een overzicht van deze projecten.

Mooie praktijkvoorbeelden: