Sport en bewegen in de buurt

Zelfscan Sportimpuls

 - Sport en Bewegen in de Buurt

De zelfscan Sportimpuls is bedoeld voor sport- en beweegaanbieders die bezig zijn met het opstellen van een reguliere Sportimpuls aanvraag.

Voordat je de zelfscan Sportimpuls gaat doen, raden wij je aan om onderstaande vragen te beantwoorden. Hiermee kun je nagaan of jouw project in aanmerking komt voor een Sportimpuls subsidie. Vervolgens worden links gegeven naar een document of webpagina, waar je de uitwerking van de randvoorwaarden kunt vinden.

Kun je alle vragen overtuigend met ‘ja’ beantwoorden? Ga dan verder met het opstellen van je plan en doe de zelfscan Sportimpuls. Moet je één of meerdere vragen duidelijk met ‘nee’ beantwoorden? Dan komt jouw project zeer waarschijnlijk niet in aanmerking voor de Sportimpuls. Twijfel je over de antwoorden? Neem dan contact op met het ondersteuningspunt Sportimpuls.

Vragen

  • Ben ik een partij die een aanvraag mag indienen bij de Sportimpuls?
  • Sta ik ingeschreven bij de kamer van koophandel?
  • Heeft mijn project de vereiste duur van 24 maanden?
  • Vraag ik het juiste subsidiebedrag (minimaal € 10.000 maar maximaal € 80.000) aan voor hoofdzakelijk de uitvoering van sport- en beweegactiviteiten?
  • Is mijn sport- of beweegaanbod gebaseerd op de Menukaart Sportimpuls?
  • Richt mijn project zich op de juiste doelgroepen, die niet of te weinig sporten/bewegen of dreigen uit te vallen?
  • Wordt mijn project uitgevoerd op buurtniveau, of heeft het een focus op de buurt?
    Met uitzondering van de doelgroep 'mensen met een beperking'. Deze aanvragen mogen een meer regionale aanpak hebben.
  • Naast mijn projectplan dien ik ook een (onder andere door de bestuurlijk verantwoordelijke) ondertekende samenwerkingsintentie en een begroting in?

Meer informatie