Sport en bewegen in de buurt

Thema's

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Dorpen en sommige stadswijken hebben vaak een beperkt sport- en beweegaanbod, waardoor er weinig te kiezen valt voor bewoners. En ook een veilig sportklimaat is lang niet overal aanwezig, maar wel cruciaal voor structurele sportbeoefening. Meer keuzemogelijkheden en aanbod op maat moeten mensen uitnodigen en verleiden tot meer sporten en bewegen. Behalve om gezondheidsredenen gaat het in het programma Sport en Bewegen in de Buurt ook om een belangrijke bijdrage te leveren aan sociale en educatieve doeleinden, zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en leefbaarheid in de buurt.

Er zijn verschillende thema's gedefinieerd binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt: