Sport en bewegen in de buurt

Gezondheid en vitaliteit

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijke maatschappelijke thema's. Gezondheid heeft niet alleen veel invloed op de persoon (kwaliteit en lengte van leven), maar ook op de sociale omgeving en de maatschappij. Hoe vitaler iemand is, hoe groter de kans dat iemand kan participeren op de arbeidsmarkt en hoe langer iemand zelfstandig thuis kan blijven wonen. Binnen de gezondheidszorg wordt preventie een steeds belangrijker thema. Door preventie kunnen mensen langer gezond blijven en beter blijven functioneren. Hiermee is het individu maar ook de (vergrijzende) maatschappij gediend; de kosten van de gezondheidszorg kunnen hiermee immers ook beperkt worden. Voor veel burgers, zorgverleners en beleidsmakers is meer preventie een logische stap. Sport en bewegen spelen een erg belangrijke rol bij preventie van gezondheidsproblemen en het hebben van een gezonde leefstijl. Aandoeningen zoals obesitas, diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, COPD, sommige soorten van kanker, depressie en botontkalking kunnen voorkomen worden of beperkt worden in ernst, door een gezonde leefstijl.


Alles is gezondheid... is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Laat u inspireren door deze voorbeelden: