Sport en bewegen in de buurt

Intersectorale samenwerking

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Intersectorale samenwerking in de buurt is essentieel bij het verhogen van de sportparticipatie en het leveren van een maatschappelijke bijdrage op lokaal niveau. Hierbij valt te denken aan verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven. Door diverse sectoren bij elkaar te brengen is het bereik groter en kunnen menskracht, kennis, aanbod en financiën gebundeld worden. Daarbij moeten aandachtspunten, zoals individuele belangen en sectorafhankelijke kenmerken, niet uit het oog verloren worden.

De rol van de buurtsportcoach om verbindingen te leggen tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren sluit goed aan op dit thema. Binnen de Sportimpuls wordt van lokale sport- en beweegaanbieders gevraagd om de samenwerking vast te leggen in een intentieverklaring. 

Laat u inspireren door deze voorbeelden: