Sport en bewegen in de buurt

Onderwijs

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en leggen verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren. Een belangrijke sector is het onderwijs. Scholen die al werken met een buurtsportcoach zijn erg enthousiast. De kwaliteit en kwantiteit van het sport- en beweegaanbod verbetert en buurtsportcoaches zijn de spin in het web om binnen- en buitenschoolse activiteiten rond sport, bewegen en gezonde leefstijl te verbinden.

Laat u inspireren door deze voorbeelden:

Downloads Onderwijs