Bijlage - Deelsessies Kennisdag BRC

Tijdens de Kennisdag BRC bieden we een aantal digitale deelsessies aan die je bij kunt wonen. Hieronder vind je een overzicht met meer informatie per deelsessie. Kies per tijdsblok één sessie. Je hoeft niet voor alle vier de blokken een sessie te kiezen, maar je kunt bijvoorbeeld ook twee deelsessies bijwonen.

Let op! Per tijdsblok hebben we één sessie met focus op uitvoering en één sessie met focus op beleid. Je bent uiteraard vrij je eigen keuzes te maken.

Tijdsblok 10.30-11.20 uur

Deelsessie: Corona krijgt ons er niet onder
Focus uitvoering

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande, steeds veranderende, maatregelen om het virus in te dammen zijn van grote invloed op het aanbod van activiteiten van de buurtsport- en cultuurcoach. Met flexibiliteit, creativiteit en out-of-the-box denken is er door het hele land heel hard gewerkt om maar in contact te blijven met de doelgroepen en ze thuis of in de eigen omgeving te voorzien van beweeg- en cultuuraanbod. In de afgelopen maanden is er landelijk veel aandacht geweest voor een gezonde leefstijl en het belang van voldoende beweging om het immuunsysteem te versterken. Hier ligt voor buurtsportcoaches een grote kans.
De coronacrisis is nog niet voorbij. Daarom is het belangrijk om elkaar te blijven inspireren.

Onder leiding van de drie genomineerde buurtsportcoaches voor de titel “Buurtsportcoach van het jaar” ga je in gesprek en kun je ervaringen en ideeën delen, inspiratie opdoen en wellicht leuke samenwerkingen opstarten.

Deelsessie: Cultuur zet in beweging
Focus beleid

Gedragsverandering, verandering van leefstijl, preventie. Belangrijke uitdagingen voor gemeenten, maar een nog grotere uitdaging voor de bewoners. Centrale vraag is daarbij: hoe krijg je je burgers in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Van de bank af, de deur door en iets gaan ondernemen. Dat kan koken in een kookclub zijn, wandelen met de buren, maar ook iets actiefs doen aan cultuur.  Bijvoorbeeld dansen, buiten fotograferen, theater of muurschilderingen maken. En het werkt. Niet alleen doorbreekt het een patroon van psychosociale klachten, maar het kan ook erger voorkomen en doorstroom naar zwaardere ondersteuning even uitstellen.

In deze sessie, onder leiding van Angela van Dijk van LKCA, laten we de mogelijkheden en kansen zien, delen we goede voorbeelden en wordt de verbindende rol van de cultuurcoach toegelicht.

Tijdsblok 13.00-13.50 uur

Deelsessie: Positief stimuleren van beweging en gedragsverandering
Focus uitvoering

Inactieve mensen stimuleren om meer te gaan bewegen. Dat klinkt mooi en het is iets wat we allemaal willen. Maar gedrag veranderen blijkt in de praktijk toch een uitdaging! Want hoe doe je dat, mensen begeleiden bij een gedragsverandering? In deze sessie gaan we in op drijfveren, motivatie en weerstanden in het gedrag van mensen. Je leert de basis van gedragstechnieken, die je na afloop van de sessie kunt inzetten om mensen positief te stimuleren om meer te bewegen. 

Spreker: Noor Willemsen, specialist gedragsverandering team fit & gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen

Deelsessie: Healthy Hillegom - bouwen aan een gezonde gemeenschap
Focus beleid

In de gemeente Hillegom is het sportakkoord neergezet als een breed preventie akkoord. Onder de vlag van Healthy Hillegom zetten vele partners zich in om de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. We willen alle Hillegommers enthousiasmeren voor een gezonde leefstijl. Dit wordt gedaan door alle initiatieven die met gezondheid te maken hebben te bundelen onder de paraplu van Healthy Hillegom. Daarnaast wordt er actief campagne gevoerd en nieuwe initiatieven en samenwerkingen opgezet met bijvoorbeeld ondernemers, onderwijs, (sport)verenigingen, supermarkten en inwoners. Healthy Hillegom is een beweging waar ruimte is voor iedereen die bij wil dragen aan meer gezonde keuzes.

Hajo van der Harst (gemeente - sport), Johan van Rixtel (gemeente - gezondheid) en Rosanne Warmerdam (projectleider) geven je een inkijkje en vertellen onder andere hoe ze elkaar beleidsmatig hebben gevonden, hoe het in de praktijk werkt en welke winst het nu al heeft opgeleverd.

Tijdsblok 14.00-14.50 uur

Deelsessie: Maak je (valpreventie) programma voor ouderen effectief en aantrekkelijk
Focus uitvoering

Bewegen kan op meerdere manieren een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen. Zo zorgen valpreventieprogramma's voor een lager valrisico en meer zelfvertrouwen en plezier bij bewegen, maar alleen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Groepslessen zijn bovendien een bron van sociale contacten en gezelligheid. Wil je dat jouw aanbod effectief en aantrekkelijk is voor ouderen en ben je op zoek naar meer maatschappelijke impact? Kom dan naar deze sessie. Je hoort wanneer programma's effectief bijdragen aan een lager valrisico en hoe je werkt aan het sociale aspect en preventie van eenzaamheid.

Spreker: Liesbeth Preller, specialist 'bewegen voor ouderen', Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met een praktijkvoorbeeld

Deelsessie: Samen naar… sociale Veiligheid op de vereniging
Focus beleid

Als gemeente heb je sociale veiligheid van burgers hoog in het vaandel staan. Je draagt er mede zorg voor dat alle kinderen binnen jouw gemeente veilig en met veel plezier kunnen sporten en actief kunnen zijn in culturele activiteiten. De kans dat kinderen blijven deelnemen aan sport en cultuur is daarmee veel groter. Onderzoek in de sport (2017) heeft aangetoond dat 1 op de 8 sporters in hun jeugd te maken heeft gehad met seksuele intimidatie. En ook pesten, agressie en discriminatie komen helaas voor. Dit geeft eens te meer aan dat het creëren van een sociaal veilig klimaat noodzakelijk is en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als gemeente speel je een belangrijke rol in het stimuleren en ondersteunen van organisaties bij het vormgeven en uitrollen van beleid sociale veiligheid. Dat kan door te voorzien in goede informatieoverdracht, door het organiseren van kadertrainingen en door bijvoorbeeld zorgvuldig aannamebeleid een voorwaarde te laten zijn van subsidies. Denk daarbij aan de inzet van buurtsport- en cultuurcoaches. Voor vrijwilligersorganisaties in de sport- en cultuursector en kerkelijke gemeenschappen is de Regeling Gratis VOG in het leven geroepen. Daarmee kunnen vrijwilligers gescreend worden op gedrag in het verleden, een tool die naast de vele andere mogelijkheden bijdraagt aan sociale veiligheid.

In deze sessie gaat preventie-expert Cathelijne Koenen van Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF) in op maatregelen en middelen om organisaties veiliger te maken, en wat voor rol gemeenten en buurtsport- en cultuurcoaches hierin kunnen spelen.

Bekijk ook alvast dit filmpje:

Tijdsblok 15.00-15.50 uur

Deelsessie: Politiek & Beleid maken
Focus uitvoering

Welke verschillende rollen zijn er binnen een gemeentehuis en bij wie moet je zichtbaar zijn? Waar kun je op aanhaken als buurtsportcoach/cultuurcoach en wie pakt daarin het initiatief? Hoe koppel je verschillende beleidsterreinen aan elkaar? Samen met een wethouder en beleidsmaker lopen wij de politiek en werkwijze binnen het gemeentehuis door. Tijdens deze sessie kun je ook je eigen vragen stellen aan deze experts.

Spreker/sessieleider: Petra Schipper (Gelderse Sport Federatie)
In samenwerking met Dinie Kolk (Beleidsadviseur Gemeente Harderwijk) en Bert Groot Wesseldijk (Wethouder Gemeente Lochem)

Deelsessie: ­ HealthyLIFE: leefstijlcoaching en beweegcoaching!
Focus beleid

HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijl interventie voor kwetsbare volwassenen met overgewicht en een risico op gerelateerde aandoeningen en voor kwetsbare volwassenen met obesitas. HealthyLIFE wordt aangeboden door Ecsplore (Sport en Cultuur) en Meditta (1e lijnszorg) in Sittard-Geleen, Stein, Maasgouw en Roerdalen en door de gemeente Roermond. HealthyLIFE bestaat uit leefstijlcoaching en beweegcoaching. De beweegcoaching wordt verzorgd door buurtsportcoaches in samenwerking met lokale partners (fysio’s).
Naast de focus op leefstijl en bewegen is er binnen HealthyLIFE aandacht voor onderliggende problematiek zoals depressie, financiële problemen en eenzaamheid. Dit gebeurt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit maakt HealthyLIFE een ketenaanpak ter bevordering van de gezondheid en het welbevinden van kwetsbare volwassenen.
In de sessie wordt ingegaan op hoe HealthyLIFE is opgezet, hoe de samenwerking met de zorgverzekeraar en de 1e lijn verloopt en wat de rol van de buurtsportcoach is.

De sessie wordt verzorgd door Ilona Stamhuis - van de Kolk (Projectleider HealthyLIFE) en Linda Creemers van Meditta (1e lijnszorg Westelijke mijnstreek, Roermond en Weert).