In beweging tegen Corona

De maatregelen tegen corona hebben voor iedereen grote gevolgen. Voor wie genoodzaakt is om thuis te blijven is het belangrijk om aan de beweegnorm te blijven voldoen. Niet alleen voel je je daardoor fitter, het draagt ook positief bij aan je weerstand. De buurtsportcoaches hebben hun aanbod aangepast aan de situatie en ze verzinnen allerlei creatieve manieren voor jong en oud om in beweging te blijven, je uit te dagen of bieden op andere wijze hun hulp aan aan ouderen en kwetsbaren. Op social media kun je deze initiatieven onder andere vinden onder #BSCcorona. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht 
Daarnaast zijn er nog vele andere #beweegthuis initiatieven door sportprofessionals. Laat je inspireren en beweeg!

Nu sport- en beweegactiviteiten in het onderwijs, bij sportclubs en in de buurt weer opgestart kunnen worden, kunnen buurtsportcoaches een grote rol spelen in de ondersteuning van deze organisaties en het adviseren en begeleiden van sport- en beweegactiviteiten. In deze handreiking vind je tips en mogelijkheden om samen weer aan de slag te gaan.

Mis jij nog een initiatief in het overzicht? Mail jouw bijdrage aan info@sportindebuurt.nl o.v.v. #BSCcorona en we voegen hem zo snel mogelijk toe. Voorwaarde is wel dat het initiatief uitgevoerd wordt door buurtsportcoaches.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

Dinsdag 29 september vond de eerste expertmeeting van het onderzoek Start (V)aardig plaats. Tijdens deze digitale bijeenkomst werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd en besproken. De deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit omtrent de beweegvaardigheid van kleuters en hoe dit zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd. Deze interactie resulteert in voldoende input voor de vervolgstappen van het onderzoek. Lees meer >

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet een verdere verscherping van de coronamaatregelen aangekondigd. Met deze ‘gedeeltelijke lockdown’, zoals Rutte het benoemde, moeten de sociale contacten en reisbewegingen gereduceerd worden en de druk op de reguliere zorg verminderd worden. Lees meer >

In juli werd de ontwikkeling van een monitoringstool voor buurtsportcoaches - het Buurtsportcoach Kompas- al aangekondigd en inmiddels is de bouw van start gegaan. De verwachting is dat de tool vanaf maart 2021 klaar is voor gebruik en al meer dan 60 gemeenten hebben zich voor deelname aan de testgroep en/of het eerste jaar gebruik aangemeld. Aanmelden kan nog steeds. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

…op 29 september onze nieuwsbrief is verschenen?

… we onze eerste podcasts hebben opgenomen? Luister ze hier terug!

… we op 9 juli ons webinar ‘Ondernemerschap in de sport en cultuur’ hebben uitgezonden? Terugkijken kan hier.

… op 25 juni ons webinar 'Hoe kan je als buurtsport- of cultuurcoach de doelgroep ouderen goed bedienen?' uitgezonden. Terugkijken kan hier.

...het magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders beschikbaar is?

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Werkatelier Lokaal sportakkoord en de buurtsportcoach: “Match Made in Heaven” - DE VERBINDENDE KRACHT VAN DE BUURTSPORTCOACH – HOW TO DO? Ben jij buurtsportcoach en wil je met volle overtuiging de ambities uit het lokale sportakkoord oppakken? Dan hebben wij een uitermate leerzaam werkatelier op maat voor jou ontwikkeld! Lees meer >

Werkatelier Lokaal sportakkoord en de buurtsportcoach: “Match Made in Heaven” - DE VERBINDENDE KRACHT VAN DE BUURTSPORTCOACH – HOW TO DO? Ben jij buurtsportcoach en wil je met volle overtuiging de ambities uit het lokale sportakkoord oppakken? Dan hebben wij een uitermate leerzaam werkatelier op maat voor jou ontwikkeld! Lees meer >

Werkatelier Lokaal sportakkoord en de buurtsportcoach: “Match Made in Heaven” - DE VERBINDENDE KRACHT VAN DE BUURTSPORTCOACH – HOW TO DO? Ben jij buurtsportcoach en wil je met volle overtuiging de ambities uit het lokale sportakkoord oppakken? Dan hebben wij een uitermate leerzaam werkatelier op maat voor jou ontwikkeld! Lees meer >

Alle bijeenkomsten

Volg ons op sociale media