In beweging tegen Corona

De maatregelen tegen corona hebben voor iedereen grote gevolgen. Voor wie genoodzaakt is om thuis te blijven is het belangrijk om aan de beweegnorm te blijven voldoen. Niet alleen voel je je daardoor fitter, het draagt ook positief bij aan je weerstand. De buurtsportcoaches hebben hun aanbod aangepast aan de situatie en ze verzinnen allerlei creatieve manieren voor jong en oud om in beweging te blijven, je uit te dagen of bieden op andere wijze hun hulp aan aan ouderen en kwetsbaren. Op social media kun je deze initiatieven onder andere vinden onder #BSCcorona. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht 
Daarnaast zijn er nog vele andere #beweegthuis initiatieven door sportprofessionals. Laat je inspireren en beweeg!

Nu sport- en beweegactiviteiten in het onderwijs, bij sportclubs en in de buurt weer opgestart kunnen worden, kunnen buurtsportcoaches een grote rol spelen in de ondersteuning van deze organisaties en het adviseren en begeleiden van sport- en beweegactiviteiten. In deze handreiking vind je tips en mogelijkheden om samen weer aan de slag te gaan.

Mis jij nog een initiatief in het overzicht? Mail jouw bijdrage aan info@sportindebuurt.nl o.v.v. #BSCcorona en we voegen hem zo snel mogelijk toe. Voorwaarde is wel dat het initiatief uitgevoerd wordt door buurtsportcoaches.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

Een Brede Motorische Ontwikkeling (BMO) is goed voor kinderen; dat blijkt uit de literatuur. Vanaf de Week van de Motoriek (1-5 november) lanceren de KNVB, KNHB, Nevobo en KNGU in samenwerking met Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en de Hanzehogeschool Groningen diverse tools voor professionals en vrijwilligers. Lees meer >

Binnen het programma LAB werken we onder andere aan een infrastructuur waarbinnen stakeholders met elkaar samenwerken om relevant bijscholingsaanbod te ontsluiten. Lees meer >

De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

... we dit najaar weer fysiek bij elkaar komen tijdens de Regionale Bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties? Meld je snel aan!

... op 15 juni onze nieuwsbrief is verschenen?

... de nieuwste podcast 'zwemveiligheid 'online staat? Luister deze hier!

... vanuit het LAB het carrièrepad voor Buurtsportcoaches gelanceerd is?

... het magazine BUURTSPORTCOACH. Onderwijs beschikbaar is?

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties NAJAAR 2021 - Na ruim een jaar onze bijeenkomsten digitaal aangeboden te hebben zijn we blij je te kunnen mededelen dat de Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties dit najaar weer fysiek plaats gaan vinden! Eindelijk kunnen we weer bij elkaar komen. De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door de provinciale sportorganisaties. Lees meer >

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties NAJAAR 2021 - Na ruim een jaar onze bijeenkomsten digitaal aangeboden te hebben zijn we blij je te kunnen mededelen dat de Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties dit najaar weer fysiek plaats gaan vinden! Eindelijk kunnen we weer bij elkaar komen. De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door de provinciale sportorganisaties. Lees meer >

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties NAJAAR 2021 - Na ruim een jaar onze bijeenkomsten digitaal aangeboden te hebben zijn we blij je te kunnen mededelen dat de Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties dit najaar weer fysiek plaats gaan vinden! Eindelijk kunnen we weer bij elkaar komen. De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door de provinciale sportorganisaties. Lees meer >

Alle bijeenkomsten

Volg ons op sociale media