In beweging tegen Corona

De maatregelen tegen corona hebben voor iedereen grote gevolgen. Voor wie genoodzaakt is om thuis te blijven is het belangrijk om aan de beweegnorm te blijven voldoen. Niet alleen voel je je daardoor fitter, het draagt ook positief bij aan je weerstand. De buurtsportcoaches hebben hun aanbod aangepast aan de situatie en ze verzinnen allerlei creatieve manieren voor jong en oud om in beweging te blijven, je uit te dagen of bieden op andere wijze hun hulp aan aan ouderen en kwetsbaren. Op social media kun je deze initiatieven onder andere vinden onder #BSCcorona. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht 
Daarnaast zijn er nog vele andere #beweegthuis initiatieven door sportprofessionals. Laat je inspireren en beweeg!

Nu sport- en beweegactiviteiten in het onderwijs, bij sportclubs en in de buurt weer opgestart kunnen worden, kunnen buurtsportcoaches een grote rol spelen in de ondersteuning van deze organisaties en het adviseren en begeleiden van sport- en beweegactiviteiten. In deze handreiking vind je tips en mogelijkheden om samen weer aan de slag te gaan.

Mis jij nog een initiatief in het overzicht? Mail jouw bijdrage aan info@sportindebuurt.nl o.v.v. #BSCcorona en we voegen hem zo snel mogelijk toe. Voorwaarde is wel dat het initiatief uitgevoerd wordt door buurtsportcoaches.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

De Nationale Diabetes Challenge 2022 gaat weer van start. Organiseer je eigen lokale wandelchallenge, want inschrijven als locatie is vanaf nu mogelijk! Lees meer >

De afgelopen tijd konden buurtsportcoach collega's, teamleiders & coördinatoren en andere betrokkenen uit het werkveld buurtsportcoaches nomineren voor de stimuleringsprijs 'Buurtsportcoach van het jaar 2021'. Dit jaar alles omtrent het thema sport- en preventieakkoord.  Lees meer >

Buurtsportcoaches en cultuurcoaches zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Zij vervullen een belangrijke rol als het gaat om mensen in beweging te krijgen en te houden. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

... onze nieuwsbrief op 14 december 2021 is verschenen?

.. de nieuwste facsheet inzicht geeft in de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen?

... het nieuwste Buurtsportcoach Magazine met het thema preventie is verschenen?

... onze inspiratiesheet esport, gaming en gamification vol staat met tips en tricks?

... het nieuwste webinar 'Urban sport en cultuur' online staat? Bekijk hem snel!

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties Begin 2022 - Helaas lukte het niet om elkaar eind 2021 op een inspirerende en uitdagende locatie te ontmoeten. Gezien de huidige Corona ontwikkelingen kiezen we ervoor om in het begin van het nieuwe jaar online versies te organiseren voor de bijeenkomsten in de regio’s die helaas niet door konden gaan. Lees meer >

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties Begin 2022 - Helaas lukte het niet om elkaar eind 2021 op een inspirerende en uitdagende locatie te ontmoeten. Gezien de huidige Corona ontwikkelingen kiezen we ervoor om in het begin van het nieuwe jaar online versies te organiseren voor de bijeenkomsten in de regio’s die helaas niet door konden gaan. Lees meer >

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties Begin 2022 - Helaas lukte het niet om elkaar eind 2021 op een inspirerende en uitdagende locatie te ontmoeten. Gezien de huidige Corona ontwikkelingen kiezen we ervoor om in het begin van het nieuwe jaar online versies te organiseren voor de bijeenkomsten in de regio’s die helaas niet door konden gaan. Lees meer >

Alle bijeenkomsten

Volg ons op sociale media