Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

In de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds zijn voor de 350 deelnemende gemeenten de bedragen 2020 tot en met 2022 in het kader van de decentralisatie-uitkering/DU Brede Regeling Combinatiefuncties/BRC opgenomen. Door toedoen van de Algemene Rekenkamer en een overvraagd budget kunnen gemeenten vanaf het lopende jaar de DU niet meer tussentijds aanpassen. Lees meer >

Om extra in te zetten op bewegen voor kinderen van nul tot vier jaar komt er een kleine stimuleringssubsidie voor professionals. Organisaties die zich sterker willen richten op het betrekken van (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar worden uitgenodigd om een aanvraag te doen. Lees meer >

Sophie Pennock heeft de Stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ 2019 ontvangen. Zij heeft met 43 procent van de stemmen gewonnen. Sophie is buurtsportcoach bij JIBB+ en zorgt dat er wekelijks 160 55+’ers in beweging komen. Samen in het team met vier andere buurtsportcoaches brengt zij senioren in beweging en mensen bij elkaar. Sophie is enthousiast, leergierig en het ‘cement tussen alle stenen’. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

...op 11 december weer een webinar is uitgezonden, over de rol van de buurtsportcoach binnen het Sportakkoord?

...Sophie Pennock de verkiezing Buurtsportcoach van het jaar heeft gewonnen?

...er meer dan 250 bezoekers waren op de Kennisdag van 12 december in Den Bosch?

...het nieuwe magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders beschikbaar is?

…er eind november een nieuwsbrief verschenen is?

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten