In beweging tegen Corona

De maatregelen tegen corona hebben voor iedereen grote gevolgen. Voor wie genoodzaakt is om thuis te blijven is het belangrijk om aan de beweegnorm te blijven voldoen. Niet alleen voel je je daardoor fitter, het draagt ook positief bij aan je weerstand. De buurtsportcoaches hebben hun aanbod aangepast aan de situatie en ze verzinnen allerlei creatieve manieren voor jong en oud om in beweging te blijven, je uit te dagen of bieden op andere wijze hun hulp aan aan ouderen en kwetsbaren. Op social media kun je deze initiatieven onder andere vinden onder #BSCcorona. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht 
Daarnaast zijn er nog vele andere #beweegthuis initiatieven door sportprofessionals. Laat je inspireren en beweeg!

Nu sport- en beweegactiviteiten in het onderwijs, bij sportclubs en in de buurt weer opgestart kunnen worden, kunnen buurtsportcoaches een grote rol spelen in de ondersteuning van deze organisaties en het adviseren en begeleiden van sport- en beweegactiviteiten. In deze handreiking vind je tips en mogelijkheden om samen weer aan de slag te gaan.

Mis jij nog een initiatief in het overzicht? Mail jouw bijdrage aan info@sportindebuurt.nl o.v.v. #BSCcorona en we voegen hem zo snel mogelijk toe. Voorwaarde is wel dat het initiatief uitgevoerd wordt door buurtsportcoaches.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

Jantje Beton organiseert in 2021 voor de 5e keer het NK Stoepranden. Zij organiseren het NK Stoepranden omdat zij spelen, bewegen en ontmoeten in zoveel mogelijk buurten in Nederland willen stimuleren. Lees meer >

Bij ZonMw willen ze dat graag onderzoeken. Zij zoeken tussen de 20 en 30 deelnemers die mee willen denken over hoe jongeren (met name uit het VMBO onderwijs) te motiveren meer te sporten. Werk jij bijvoorbeeld als VMBO-docent, buurtsportcoach, ouder of heb je gewoon passie voor sport en jongeren? Meld je vóór 9 maart, 14.00 uur aan via de ZonMw website (link onderaan dit bericht). Lees meer >

De drijvende krachten achter de Sportimpulsprojecten zijn de mensen uit de praktijk. Van sporttrainers tot welzijnswerkers en van buurtsportcoaches tot pedagogisch medewerkers. Zij hebben jong en oud letterlijk en figuurlijk in beweging gekregen. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

... vanuit het LAB het carrièrepad voor Buurtsportcoaches gelanceerd is?

... op 17 december onze nieuwsbrief is verschenen?

... het magazine BUURTSPORTCOACH. Onderwijs beschikbaar is?

... de genomineerden voor de titel 'Buurtsportcoach van het jaar 2020’ zich in deze podcast voorstellen?

… we onze eerste podcasts hebben opgenomen? Luister ze hier terug!

… we op 9 juli ons webinar ‘Ondernemerschap in de sport en cultuur’ hebben uitgezonden? Terugkijken kan hier.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers - Vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) is een structuur ontwikkeld die voorziet in bijscholing en de persoonlijke ontwikkeling van buurtsportcoaches en professionalisering van de beroepsgroep c.q. het vak. Deze workshop is voor werkgevers en kan helpen bij de implementatie en toepassing van het carrièrepad binnen de eigen organisatie. Lees meer >

Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers - Vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) is een structuur ontwikkeld die voorziet in bijscholing en de persoonlijke ontwikkeling van buurtsportcoaches en professionalisering van de beroepsgroep c.q. het vak. Deze workshop is voor werkgevers en kan helpen bij de implementatie en toepassing van het carrièrepad binnen de eigen organisatie. Lees meer >

Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers - Vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) is een structuur ontwikkeld die voorziet in bijscholing en de persoonlijke ontwikkeling van buurtsportcoaches en professionalisering van de beroepsgroep c.q. het vak. Deze workshop is voor werkgevers en kan helpen bij de implementatie en toepassing van het carrièrepad binnen de eigen organisatie. Lees meer >

Alle bijeenkomsten

Volg ons op sociale media