Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

Sophie Pennock heeft de Stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ 2019 ontvangen. Zij heeft met 43 procent van de stemmen gewonnen. Sophie is buurtsportcoach bij JIBB+ en zorgt dat er wekelijks 160 55+’ers in beweging komen. Samen in het team met vier andere buurtsportcoaches brengt zij senioren in beweging en mensen bij elkaar. Sophie is enthousiast, leergierig en het ‘cement tussen alle stenen’. Lees meer >

Met trots presenteert Vereniging Sport en Gemeenten tijdens de landelijke Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties in ‘s-Hertogenbosch het magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad en bestuurslid van NOC*NSF. De rode draad in dit magazine is de rol van de buurtsportcoach/cultuurcoach bij het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders. Lees meer >

Op 11 december is het webinar over buurtsportcoaches en hun rol in het sportakkoord uitgezonden. Wil je de uitzending terugkijken? Of heb je nog vragen over dit onderwerp? Kijk dan snel op de website. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

...op 11 december weer een webinar is uitgezonden, over de rol van de buurtsportcoach binnen het Sportakkoord?

...Sophie Pennock de verkiezing Buurtsportcoach van het jaar heeft gewonnen?

...er meer dan 250 bezoekers waren op de Kennisdag van 12 december in Den Bosch?

...het nieuwe magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders beschikbaar is?

…er eind november een nieuwsbrief verschenen is?

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten