Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt nog makkelijker, leuker en beter! Op 25 september zijn de winnaars van de Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' van het ministerie van VWS en Sportinnovator bekend gemaakt. Lees meer >

Spelen, het liefst samen met vrienden, is voor ieder kind heel belangrijk. Zo ook voor de meer dan 200 duizend kinderen met een beperking in Nederland. Maar helaas is dit voor hen niet zo vanzelfsprekend. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee nieuwe challenges bedacht. Lees meer >

De impuls rondom de buurtsportcoaches is omgezet in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit de samenleving en voor gemeenten vormen deze professionals een belangrijke pijler om lokale ambities te realiseren. Mede daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de behoeftes van de buurtsportcoaches. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

...de verkiezing Buurtsportcoach van het jaar weer loopt?

...de eerstvolgende Kennisdag op 12 december is in Den Bosch?

...tijdens de Kennisdag het nieuwe Buurtsportcoachmagazine wordt gepresenteerd?

...er binnenkort weer een webinar wordt uitgezonden, over de rol van de buurtsportcoach binnen het Sportakkoord?

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Nationale Kennisdag 2019 - De buurtsportcoach maakt het verschil! Kom ook naar de Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties. Lees meer >

Alle bijeenkomsten

Volg ons op sociale media