Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Bekijk alle mijlpalen binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Zicht op sport- en cultuurcoaches: monitoren en evalueren

Wat doen we landelijk om de resultaten van beleid omtrent sport- en cultuurcoaches te meten? En wat kun je in je eigen gemeente doen om inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom sport- en cultuurcoaches? Die vragen staan centraal in dit webinar.

Sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. Dit is nader uitgewerkt in het Sportakkoord. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt een belangrijke rol in het Sportakkoord. Het is een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Het aantal buurtsportcoaches wordt uitgebreid met 725 fte en zal onder andere gericht zijn op het bevorderen van een inclusieve sport en het versterken van sport- en beweegaanbieders.

Flyer Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Magazine BUURTSPORTCOACH. Ga zo door!

Dit magazine schetst de opbrengsten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

cover BSC nr4

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Hoe zorgen we dat iedereen zich...

Bedenk een creatieve en spraakmakende bewustwordingscampagne: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de sport? Lees meer >

Wil jij deelnemen aan de Community...

Sportief bewegen tussen beleid en praktijk. Sport is goed voor de gezondheid en heeft tegelijk grote betekenis voor andere maatschappelijke opgaven zoals eenzaamheid bij ouderen, integratie van vluchtelingen, tegengaan van overgewicht. Vanuit het nationaal sportakkoord zijn o.a. buurtsportcoaches belangrijke schakels op lokaal niveau. De inzet hiervan wordt mogelijk gemaakt vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Om de impact van de regeling zo groot mogelijk te maken, zoekt het ministerie van VWS mensen uit de praktijk en uit het beleid die deel willen nemen aan een bijzondere Community of Practice (CoP). De CoP Sportief bewegen tussen beleid en praktijk evalueert en adviseert over bijstelling van de BSC/lokale sportbeleid. Lees meer >

Help sportclubs aan meer vrijwilligers

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Maar sportclubs hebben het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op zich te nemen, bijvoorbeeld voor het bestuur, bardienst of teambegeleiding. Daarom zoeken het ministerie van VWS en Sportinnovator naar oplossingen die sportclubs helpen om meer vrijwilligers aan zich te binden. Lees meer >

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling...

In de periode van april tot en met de eerste week van juli 2019 zullen in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Graag horen wij van u welke thema’s, die lokaal/regionaal spelen, u aan de orde zou willen laten komen. Lees meer >

Meer nieuws >>