In beweging tegen Corona

De maatregelen tegen corona hebben voor iedereen grote gevolgen. Voor wie genoodzaakt is om thuis te blijven is het belangrijk om aan de beweegnorm te blijven voldoen. Niet alleen voel je je daardoor fitter, het draagt ook positief bij aan je weerstand. De buurtsportcoaches hebben hun aanbod aangepast aan de situatie en ze verzinnen allerlei creatieve manieren voor jong en oud om in beweging te blijven, je uit te dagen of bieden op andere wijze hun hulp aan aan ouderen en kwetsbaren. Op social media kun je deze initiatieven onder andere vinden onder #BSCcorona. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht 
Daarnaast zijn er nog vele andere #beweegthuis initiatieven door sportprofessionals. Laat je inspireren en beweeg!

Nu sport- en beweegactiviteiten in het onderwijs, bij sportclubs en in de buurt weer opgestart kunnen worden, kunnen buurtsportcoaches een grote rol spelen in de ondersteuning van deze organisaties en het adviseren en begeleiden van sport- en beweegactiviteiten. In deze handreiking vind je tips en mogelijkheden om samen weer aan de slag te gaan.

Mis jij nog een initiatief in het overzicht? Mail jouw bijdrage aan info@sportindebuurt.nl o.v.v. #BSCcorona en we voegen hem zo snel mogelijk toe. Voorwaarde is wel dat het initiatief uitgevoerd wordt door buurtsportcoaches.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

Bijna acht op de tien buurtsportcoaches vinden het volgen van bijscholing erg belangrijk. Wel verschilt de manier waarop buurtsportcoaches bijscholing willen ontvangen per situatie, bijscholing en buurtsportcoach. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers. Lees meer >

Vooruitlopend op de evaluatie van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) hebben we onderzoek gedaan onder gemeenten. Hoe zetten zij de cultuurcoaches in? Welke kansen en uitdagingen zien zij? Welke wensen hebben ze voor de toekomst? De onderzoeksresultaten én aanbevelingen voor het vervolg van de regeling lees je in ‘Cultuurcoaches onder de loep’. Lees meer >

Als buurtsportcoach kun je sport en bewegen goed inzetten als middel voor mensen met (een risico op) een of meerdere chronische aandoeningen. Voor deze groep mensen, die weinig ervaring heeft met sporten en bewegen, is het lastig om meer te gaan bewegen. Zij kunnen ondersteuning hierbij goed gebruiken. Een intensievere samenwerking tussen sport en zorg is daarom belangrijk. Hier kun je als buurtsportcoach een belangrijke rol in spelen, maar hoe doe je dat? Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

... onze nieuwsbrief op 15 maart 2022 is verschenen?

... het nieuwste webinar 'De gecombineerde leefstijlinterventie, wat en hoe?' online staat? Bekijk hem snel!

... de nieuwste factsheet inzicht geeft in de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen?

... het nieuwste Buurtsportcoach Magazine met het thema preventie is verschenen?

... onze inspiratiesheet esport, gaming en gamification vol staat met tips en tricks?

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Lerende Netwerken 2022 - Het is inmiddels een begrip en ‘must go’: de Lerende Netwerken voor buurtsportcoaches, cultuurcoaches, hun opdrachtgevers en alle andere betrokkenen van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Ook dit jaar weer bij jou in de buurt! Lees meer >

Lerende Netwerken 2022 - Het is inmiddels een begrip en ‘must go’: de Lerende Netwerken voor buurtsportcoaches, cultuurcoaches, hun opdrachtgevers en alle andere betrokkenen van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Ook dit jaar weer bij jou in de buurt! Lees meer >

Lerende Netwerken 2022 - Het is inmiddels een begrip en ‘must go’: de Lerende Netwerken voor buurtsportcoaches, cultuurcoaches, hun opdrachtgevers en alle andere betrokkenen van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Ook dit jaar weer bij jou in de buurt! Lees meer >

Alle bijeenkomsten

Volg ons op sociale media