Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Dit magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. 

Foto cover BSC magazine kwetsbare doelgroepen

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Sport, spel en bewegen voor gevluchte...

Gevluchte kinderen hebben grote behoefte aan ontspanning, structuur en veiligheid. Kinderrechtenorganisaties War Child, Save the Children en Unicef NL bundelden hun expertise en werken samen in TeamUp. Met sport, spel en beweging helpt TeamUp gevluchte kinderen nare ervaringen te verwerken en kunnen ze weer even kind zijn. Lees meer >

Demonstratiemiddag SBIR Sport en...

Bent u ook benieuwd naar de innovatieve resultaten van de SBIR-competities ‘Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen’ en ’Actieve ouderen in Nederland’? Mis dan niet de demonstratiemiddag van de prototypen en deel uw eigen kennis. Lees meer >

Beroepsvorming buurtsportcoaches

In het najaar van 2016 heeft Kennispraktijk in opdracht van Kenniscentrum Sport een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een beroepsvereniging voor buurtsportcoaches (Steenbergen e.a., 2016). Uit deze verkenning blijkt onder buurtsportcoaches een zekere mate van draagvlak te zijn voor een dergelijke beroepsvereniging (wellicht beter: beroepsvorming). Lees meer >

Tipsheet succesvolle inzet buurtsportcoach

Deze tipsheet is primair bedoeld voor gemeenten en werkgevers van buurtsportcoaches. De tips zijn echter ook waardevol voor buurtsportcoaches zelf, met name als input voor een gesprek met hun gemeente of werkgever. De inhoud is tot stand gekomen op basis van diverse gesprekken en contacten van Kenniscentrum Sport met zowel buurtsportcoaches, gemeenten (opdrachtgevers) en werkgevers van buurtsportcoaches en evaluatie-onderzoek van Mulier Instituut in samenwerking met Sportkunde-opleidingen. Lees meer >

Meer nieuws >>