Brede Regeling Combinatiefuncties

De gezamenlijke ministeries en VNG/VSG zetten zich in om de komende jaren vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te versterken, zodat meer mensen actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan sport en cultuur verbonden met ten minste één andere sector, zoals de zorg of het onderwijs. Door de jaren heen hebben de functionarissen zich ingezet om de verbinding tussen sectoren te realiseren.

De BRC-regeling vormt een addendum bij het Hoofdlijnen Sportakkoord II. De financiële voorwaarden worden vastgesteld in de brede specifieke uitkering (SPUK) ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis.

Nieuws

De stimuleringsprijs Buurtsportcoach van het jaar is er weer! Ook dit najaar kunnen alle buurtsportcoaches kans maken op de titel: Buurtsportcoach van het jaar 2023-2024! Lees meer >

Deze kennissynthese is een verzameling van tien jaar Nederlands onderzoek over cultuurbeoefening op school en in de vrije tijd. LKCA ontwikkelde de kennissynthese op verzoek van het ministerie van OCW, IPO en VNG en in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE; Wim Burggraaff) en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Lees meer >

Tijdens de Week van Respect (11 t/m 17 november) gaan jaarlijks duizenden professionele opvoeders aan de slag met respect. Het doel van de landelijke campagne is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, buurt, of op de sportclub. Op langere termijn draagt deze aanpak bij aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers die openstaan voor- en elkaar respecteren zoals ze zijn. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

...op 28 juni 2024 ons nieuwe Buurtsportcoach Plus magazine is verschenen?

... op 7 december 2023 ons nieuwe magazine is gepresenteerd. Buurtsportcoach, Gezond en actief leven

... de nieuwste factsheet 'Armoede' beschikbaar is?

... onze nieuwsbrief op 28 juni 2024 is verschenen?

... de nieuwe regeling Brede Regeling Combinatiefuncties bekend is?

... er een nieuw Webinar is? Het webinar 'mentale gezondheid: Wat kan een buurtsportcoach betekenen?' kunt u hier bekijken

... er weer twee nieuwe podcasts zijn opgenomen? Veelzijdig bewegen en Maatschappelijke Diensttijd in de sport. Beluister ze hier

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Regionale contactdagen najaar 2024 - “Vol de uitvoering in, maar hoe dan?” Vanaf 30 september organiseert VSG een nieuwe ronde regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten willen we met gemeenten en partners in gesprek over de vraag ‘Hoe kunnen sport en bewegen de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II versterken?’ Noteer de datum van de bijeenkomst in jouw regio alvast in je agenda! Lees meer >

Regionale contactdagen najaar 2024 - “Vol de uitvoering in, maar hoe dan?” Vanaf 30 september organiseert VSG een nieuwe ronde regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten willen we met gemeenten en partners in gesprek over de vraag ‘Hoe kunnen sport en bewegen de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II versterken?’ Noteer de datum van de bijeenkomst in jouw regio alvast in je agenda! Lees meer >

Regionale contactdagen najaar 2024 - “Vol de uitvoering in, maar hoe dan?” Vanaf 30 september organiseert VSG een nieuwe ronde regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten willen we met gemeenten en partners in gesprek over de vraag ‘Hoe kunnen sport en bewegen de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II versterken?’ Noteer de datum van de bijeenkomst in jouw regio alvast in je agenda! Lees meer >

Alle bijeenkomsten

Volg ons op sociale media