Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en het Rijk (ministeries van VWS, OCW en SZW) hebben een rol, maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals scholen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, culturele instellingen, sport- en beweegaanbieders e.a.

Nieuws

Steeds meer gemeenten nemen deel aan Doortrappen en zijn enthousiast over het programma, dat is gericht op de bevordering van de fietsveiligheid van oudere fietsers. De meerderheid van deze gemeenten zit in de voorbereidende fase en werkt aan het bereiken van de doelgroep. Dit blijkt uit een vooronderzoek dat is uitgevoerd door het Mulier Instituut. Lees meer >

Bij uitdagend spelen kunnen kinderen stevig stoeien, hoog klimmen, hard rennen en flink botsen. Daar komt wel eens een schram of schaafwond bij kijken. En daar is helemaal niks mis mee. Het is juist goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen, ook in de eerste levensjaren. Vandaar dat Gezonde Kinderopvang vanaf nu extra aandacht besteedt aan uitdagend spelen en bewegen, onder de noemer ‘Goed Gespeeld!’. Met nieuwe materialen ondersteunen we kinderopvangorganisaties bij dilemma’s die zij kunnen ervaren.  Lees meer >

Twee vijfde van de sport- en beweegaanbieders die in de periode 2015-2017 activiteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert deze nog volledig uit. Net iets minder dan de helft voert nog een deel van de activiteiten uit. 11 procent heeft de activiteiten gestopt. Lees meer >

Meer nieuws

Wist je dat ...

...op 11 december weer een webinar is uitgezonden, over de rol van de buurtsportcoach binnen het Sportakkoord?

...Sophie Pennock de verkiezing Buurtsportcoach van het jaar heeft gewonnen?

...er meer dan 250 bezoekers waren op de Kennisdag van 12 december in Den Bosch?

...het nieuwe magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders beschikbaar is?

…er eind november een nieuwsbrief verschenen is?

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Brede Regeling Combinatiefuncties 2020 - Wij nodigen je van harte uit voor (één van) de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties. In deze bijeenkomsten staat kennisdelen en netwerken met elkaar centraal. We bieden je een gevarieerd programma en hopen je hiermee een leuke en inspirerende dag te bieden. Lees meer >

Brede Regeling Combinatiefuncties 2020 - Wij nodigen je van harte uit voor (één van) de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties. In deze bijeenkomsten staat kennisdelen en netwerken met elkaar centraal. We bieden je een gevarieerd programma en hopen je hiermee een leuke en inspirerende dag te bieden. Lees meer >

Brede Regeling Combinatiefuncties 2020 - Wij nodigen je van harte uit voor (één van) de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties. In deze bijeenkomsten staat kennisdelen en netwerken met elkaar centraal. We bieden je een gevarieerd programma en hopen je hiermee een leuke en inspirerende dag te bieden. Lees meer >

Alle bijeenkomsten