Landelijke Stakeholdersbijeenkomst LAB

Het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) loopt tot en met 2026. Het programma heeft tot doel om bestaande buurtsportcoaches vraaggericht en dichtbij te ondersteunen in kennis en vaardigheden (bij- en nascholing, ontmoeting en uitwisseling) zodat zij hun belangrijke werkzaamheden binnen gemeenten succesvol kunnen blijven verrichten. Het speelveld van deze professionals wordt immers steeds complexer; zo ie er sprake van veranderende focus (zoals nu de verschuiving naar doelstellingen afgeleid van GALA en IZA), combinatie van meerdere rollen (variërend van ondersteuning in de sport, rondom scholen of in de wijk), toename in doelgroepen en daarmee samenwerkingspartners.

Bijeenkomst(en) Landelijke Stakeholdersbijeenkomst LAB

Bijeenkomsten Gezond en Actief Leven, Integraal Zorgakkoord en Sportakkoord II

Vanaf 12 maart organiseren Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in samenwerking met GGD GHOR Nederland, GGD-en, het RIVM en kennis- en ondersteuningspartners meerdere bijeenkomsten over het Integraal Zorgakkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II. Om u bij te praten over nieuwe ontwikkelingen rondom de akkoorden, stil te staan bij regionale en lokale vraagstukken en ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten of regio’s.