Buurtsportcoach Kompas

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelen Team Sportservice en Techonomy B.V. een monitortool voor buurtsportcoaches: Het Buurtsportcoach Kompas. Met het Buurtsportcoach Kompas kunnen buurtsportcoaches op verschillende niveaus gegevens verzamelen over hun werk. De rapportages en inzichten die daaruit voortvloeien kunnen door de buurtsportcoaches gebruikt worden om hun werk bij te sturen en door gemeenten en het Rijk om de effectiviteit van hun beleid te evalueren. Dit geeft een verdieping op de huidige BRC monitor van het Mulier Instituut. Vanaf maart 2021 kan iedere gemeente het Buurtsportcoach Kompas een jaar lang gratis inzetten.

Meer informatie
Meer informatie over het Buurtsportcoach Kompas is te vinden op de website www.buurtsportcoach-kompas.nl. Via deze website kunnen gemeenten zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief en het jaar gratis gebruik na lancering.

Downloads