Nieuws

Buurtsportcoaches willen meer kennis over discriminatie en sociale uitsluiting in de sport

De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting in de sport. De meesten vinden discriminatie tegengaan wel een belangrijk onderdeel van hun werk. Ze willen hun kennis en expertise hierover vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches. Lees meer >

Mensen met een lage sociaaleconomische status

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten deelnemen. Maar mensen met een lage SES worden weinig betrokken bij het maken van plannen rondom sport en bewegen voor hun eigen groep. Waar dat wel gebeurt, heeft het toegevoegde waarde. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Lees meer >

Videoserie: Deel 1 van 3 - Armoede en sport: ‘Ik had er geen ruimte voor in m’n hoofd’

Steeds meer mensen leven in armoede. Dat maakt het voor professionals, zoals buurtsportcoaches, nog belangrijker te weten wat er achter de voordeur speelt. Lees meer >

Handreiking: Stimuleren van meer en beter bewegen voor school en omgeving

Er liggen talloze kansen om, naast regulier bewegingsonderwijs, meer bewegen op en rondom school te implementeren. Dit vraagt de inzet van een brede en structurele samenwerking zowel binnen de school als buiten de school. Lees meer >

Wat is er veranderd aan het werk van sportfunctionarissen?

Vijf vragen over vier jaar Brede Regeling Combinatiefuncties Lees meer >

Beweegaanbod voor iedereen dankzij Buurtsportcoach

Veel zorgverleners zijn nog niet bekend met de mogelijkheid die de Buurtsportcoach biedt. Hier delen we het verhaal van Dorien Vrolijks, een Buurtsportcoach in de gemeente Heumen die vertelt hoe ze patiënten zoals meneer Houben (72), die door zijn MDL-arts Tanya Bisseling (Radboudumc) is verwezen via Beter Verwijs, begeleidt en helpt bij het vinden van passend beweegaanbod. Het platform biedt patiënten de mogelijkheid om na aanmelding door hun zorgverleners te kiezen voor onder andere de Buurtsportcoach. Lees meer >

Video: effecten van sport en bewegen op mentale gezondheid

Bewegen is goed voor ons lichaam én ons hoofd: bewegen maakt je fitter, het verbetert je conditie en zorgt ervoor dat je lekkerder in je vel zit. Benieuwd hoe dat werkt? Lees meer >

Kennisevent Esports, Gaming & Gamification

HÉT KENNISEVENT VOOR DE SPORT- EN BEWEEGPROFESSIONAL Lees meer >

Leeswijzer Cultuurcoaches

In deze leeswijzer vind je kennis en tips voor iedereen die betrokken is bij, of werkzaam is als, cultuurcoach. Hier vind je informatie over onder andere: de BRC, brede SPUK en ondersteuning van cultuurcoaches. Lees meer >

LAB: Voorstellen Regionale Academie - Ludus Zuid

LAB | regionale academie in beeld | Ludus Zuid Lees meer >

Pagina 1 van 34