Nieuws

Onderzoek Start (V)aardig: het beweegplezier van kleuters vergroten

Dinsdag 29 september vond de eerste expertmeeting van het onderzoek Start (V)aardig plaats. Tijdens deze digitale bijeenkomst werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd en besproken. De deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit omtrent de beweegvaardigheid van kleuters en hoe dit zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd. Deze interactie resulteert in voldoende input voor de vervolgstappen van het onderzoek. Lees meer >

Gedeeltelijke lockdown van grote invloed op sport

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet een verdere verscherping van de coronamaatregelen aangekondigd. Met deze ‘gedeeltelijke lockdown’, zoals Rutte het benoemde, moeten de sociale contacten en reisbewegingen gereduceerd worden en de druk op de reguliere zorg verminderd worden. Lees meer >

Al meer dan 60 gemeenten gaan werken met Buurtsportcoach Kompas

In juli werd de ontwikkeling van een monitoringstool voor buurtsportcoaches - het Buurtsportcoach Kompas- al aangekondigd en inmiddels is de bouw van start gegaan. De verwachting is dat de tool vanaf maart 2021 klaar is voor gebruik en al meer dan 60 gemeenten hebben zich voor deelname aan de testgroep en/of het eerste jaar gebruik aangemeld. Aanmelden kan nog steeds. Lees meer >

Ben jij al aangemeld voor de Week van de motoriek?

‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ staat centraal tijdens unieke themaweek. Lees meer >

Wij Buurtsportcoaches lanceert Kennisteams, doe jij mee?

De buurtsportcoach is een belangrijke pijler voor gemeenten om lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport & bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers) en waarbij sport & bewegen ook ingezet wordt als middel (meedoen, sociale cohesie, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid etc.). Lees meer >

Cultuurparticipatie

Met deze kennisdossiers en regelingen ondersteun en stimuleer je, als lokale cultuurcoach/ bruggenbouwer, cultuur van iedereen. Lees meer >

Podcast serie voor de buurtsport- en cultuurcoach

Afgelopen week namen wij onze eerste podcast op! De podcast serie voor de buurtsport- en cultuurcoach is een samenwerking van de VSG, WIJ Buurtsportcoaches, LKCA, Kenniscentrum Sport en Bewegen en NOC*NSF. In deze eerste podcast, die meteen uit twee delen bestaat, gaan we in op grensoverschrijdend gedrag. Wat is het, hoe herken je het, wat kun je doen, hoe ga je hier als professional mee om en welke interventies zijn er? Lees meer >

Bijeenkomsten BRC

Ondanks dat corona ons nog steeds stevig in haar greep heeft, is het toch mogelijk om kennis te delen via de digitale weg. Daarom zijn we ook blij dat we de komende bijeenkomsten met je kunnen delen. Lees meer >

Webinars

Kennis delen is iets wat wij graag doen. We vinden het namelijk belangrijk dat jij je kunt blijven ontwikkelen. Daarnaast zijn er zoveel goede praktijkvoorbeelden in het land te vinden, dat we die graag ter inspiratie met je delen. Deze zomer hebben we twee webinars voor je opgenomen, die je hier kunt terugzien. Lees meer >

Update programma LAB

Ook binnen het programma LAB (landelijke academie buurtsportcoaches) moesten we vanaf halverwege maart de geplande activiteiten als gevolg van de corona maatregelen anders inrichten, maar desondanks hebben we de nodige voortgang kunnen boeken. De belangrijkste resultaten op een rijtje, met de deelprojecten als uitgangspunt. Lees meer >

Pagina 1 van 15