Nieuws

Sport & Coronavirus: verruimingen in de sport

In de persconferentie van 27 mei is door premier Rutte een verdere verruiming van de maatregelen aangekondigd. Voor de sport betekent dit het volgende: Lees meer >

Gezonde leefstijl is ambitie van de toekomst

Deze week heeft staatssecretaris Blokhuis de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat er een grote prioriteit wordt gelegd bij een gezonde leefstijl. Buurtsportcoaches kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Lees meer >

47% van de gemeenten en 66% van de basisscholen meet motorische vaardigheden

De helft (47%) van de gemeenten geeft aan meetinstrumenten voor het meten van motorische vaardigheden te gebruiken. Twee derde (66%) van de scholen in het primair onderwijs gebruikt een meetinstrument om de motorische vaardigheden van leerlingen te meten. Dit geldt voor een op de vijf (20%) scholen in het voortgezet onderwijs en de helft van de scholen in het speciaal (48%) en praktijk onderwijs (50%). Lees meer >

Online bijeenkomsten Landelijke Academie Buurtsportcoaches

De regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties konden dit voorjaar helaas geen doorgang vinden vanwege de geldende maatregelen tegen corona. In deze bijeenkomsten was een workshop voorzien vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches). Hiervoor is nu een digitale variant ontwikkeld waarvoor we je graag uitnodigen. Lees meer >

Rutte: "Buurtsportcoaches ga in gesprek"

In de persconferentie van dinsdag 19 mei zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. In deze persconferentie werd een nadrukkelijke rol voor de buurtsportcoaches belicht. Lees meer >

Jan Versteegh trapt de eerste Nationale Balkon Beweegdag voor ouderen af

Het Nationaal Ouderenfonds organiseert samen met de VriendenLoterij en Menzis op 29 mei de eerste Nationale Balkon Beweegdag voor ouderen in woon-zorgcentra door heel Nederland. De Nationale Balkon Beweegdag wordt afgetrapt door VriendenLoterij-ambassadeur Jan Versteegh en ook oud-atlete en 'Nederland in Beweging' presentatrice Olga Commandeur, oud- tafeltennisster Bettine Vriesekoop en betaald voetbalorganisaties zoals PSV en Feyenoord zetten zich in. Lees meer >

Mogen wij ook (weer) meedoen?

Langzamerhand gaan de sportclubs weer open en kunnen kinderen en jongeren zich weer uitleven op het sportveld. Voor een groot aantal gezinnen heeft de coronacrisis ook financiële gevolgen. Dat betekent dat een groeiend aantal kinderen niet (meer) naar de sportclub kan omdat er thuis niet genoeg geld is om de contributie te betalen. Lees meer >

Coronamaatregelen beïnvloeden het werk van elke buurtsportcoach

Buurtsportcoaches hebben hun werkzaamheden moeten aanpassen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit doen ze door taken op te pakken waar ze anders niet/nauwelijks aan toe komen (67%; denk aan doorontwikkeling van projecten), reguliere taken te doen op een aangepaste manier (57%; denk aan digitale beweeglessen), werk voor te bereiden (49%) en heel andere werkzaamheden uit te voeren (43%; denk aan kinderopvang). Lees meer >

Buurtsportcoaches belangrijk bij revalidatie corona

Wie het nieuws rond corona goed volgt, weet dat patiënten die lang in het ziekenhuis of op de IC hebben gelegen sterk verzwakt zijn. Werken aan sterke spieren vooraf, en goed trainen in de herstelfase is belangrijk. Samenwerking tussen zorgverleners, organisaties met sport- en beweegaanbod én buurtsportcoaches heeft hier een duidelijke meerwaarde. Lees meer >

Ruim 40% van de ouders schat in dat hun kind tijdens de intelligente lockdown minder beweegt

42 procent van de ouders schat in dat hun kind in het voorjaar van 2020 minder beweegt dan normaal in het voorjaar. Een kwart van de ouders schat in dat hun kind meer beweegt (25%) en een derde schat evenveel (33%). Over het algemeen blijven volgens de ouders kinderen die normaal in het voorjaar veel bewegen dat tijdens de intelligente lockdown van 2020 ook doen. Kinderen die normaal in het voorjaar weinig bewegen blijven tijdens de lockdown weinig bewegen. Lees meer >

Pagina 1 van 12