Nieuws

Zet als buurtsportcoach in op bewegen voor 0 tot 4 jarigen

De leeftijd van 0 tot 4 jaar is erg belangrijk voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden en plezier in bewegen. Gewoontes die een kind op jonge leeftijd ontwikkelt, zijn zeer bepalend voor de rest van zijn of haar leven. Dat is bijvoorbeeld te zien bij latere sportdeelname en de kans op overgewicht. Lees meer >

Week van de motoriek: 5 t/m 9 oktober 2020

Zet vast in de agenda! Van 5 tot en met 9 oktober vindt de Week van de motoriek ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ plaats. Met interessante webinars en achtergrondinformatie. Lees meer >

Coronatijd: nieuwe kansen voor lokale samenwerking met sociaal domein

Buurtsportcoaches en hun teamleiders hebben bij de start van de ‘intelligente lockdown’ half maart onder hoge tijdsdruk nieuwe programmeringen en activiteiten ontwikkeld en aangeboden voor uiteenlopende doelgroepen. Toen eind april de sport weer geleidelijk ‘open’ ging, stonden zij alweer klaar om sportclubs te ondersteunen. Lees meer >

Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies de opdracht gegeven deze zomer vraaggesprekken te houden met jongeren die arm opgroeien en die niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ moet onder andere meer inzicht geven in de vraag waarom deze jongeren geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen om bijvoorbeeld aan judo, basketbal of streetdance te doen. Lees meer >

Resultaten behoeftepeiling digitale LAB-bijeenkomsten

Eind juni vonden de online bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties in het kader van de Landelijke Academies Buurtsportcoaches (LAB) plaats. In deze bijeenkomsten zijn verdiepende dialogen gevoerd, waarin de resultaten van de behoeftepeiling voor bij- en nascholing onder buurtsportcoaches, gemeenten en werkgevers zijn besproken om tot een verdere uitwerking te komen. Lees meer >

Buurtsportcoach Kompas geeft inzicht voor effectiever sportbeleid

Het ministerie van VWS heeft een opdracht tot de ontwikkeling van een Monitortool Buurtsportcoaches gegund aan de combinatie Team Sportservice en Techonomy B.V.. Met het Buurtsportcoach Kompas, zoals deze monitoringstool gaat heten, kunnen buurtsportcoaches op verschillende niveaus gegevens verzamelen over hun werk. Lees meer >

Inspirerend webinar geeft mooie inzichten

Op donderdag 25 juni werd ons webinar ‘Hoe kan je als buurtsport- of cultuurcoach de doelgroep ouderen goed bedienen?’ gelanceerd. Ruim 60 geïnteresseerden volgden dit webinar live, waar ook goed gebruik werd gemaakt van onze chatfunctie. Lees meer >

Ruim de helft van de basisschoolleerlingen heeft vanwege coronamaatregelen drie maanden geen gymles gehad

Van half maart tot 11 mei waren basisscholen dicht vanwege de coronamaatregelen. Ook na de gedeeltelijke openstelling in de periode van 11 mei tot en met 7 juni heeft 58% van de basisschoolleerlingen volgens de ouders geen gymles op school gehad. Lees meer >

OPROEP voor buurtsportcoaches -Europees ‘leefstijl als medicijn’ kenniscentrum en academie in ontwikkeling!

Dat lichamelijk actief zijn veel voordelen heeft, weten we natuurlijk al langer. Nu wordt met ondersteuning van de Europese Unie een ‘Leefstijl als medicijn’ kenniscentrum en academie opgericht en ontwikkeld. Het doel is om sport- en leefstijl-organisaties, professionals, vrijwilligers, maar ook geïnteresseerde consumenten, kennis en hulpmiddelen aan te reiken en meer inzicht te geven over de preventieve en gezondheid bevorderende voordelen van lichamelijke activiteit, gezond eten, mentale fitheid en een gezonde levensstijl. Helemaal in deze gekke coronatijd is het belangrijk om de voordelen van bewegen te benadrukken. Lees meer >

Webinars Ouderen en Ondernemerschap

Zo vlak voor de zomer willen we je als buurtsportcoach/cultuurcoach graag nog een boost aan inspiratie meegeven. Daarom hebben we twee webinars voor jou in de planning staan. Lees meer >

Pagina 1 van 13