Nieuws

Kennisevent esports, gaming en gamification: Hét kennisevent voor de sport- en beweegprofessional!

Op dinsdag 12 oktober wordt op Papendal het eerste Kennisevent esports, gaming en gamification (EGG) georganiseerd. Een unieke samenwerking tussen Kenniscentrum Sport & Bewegen, provincie Gelderland, Gelderse Sport Federatie en EsportsX. Gezien de deskundige line-up met experts uit de wetenschap en praktijk belooft het een inspirerende dag te worden. Lees meer >

Nieuwste podcast online

Deel 2 van de podcast 'Hoe laat jouw meerwaarde voor de samenleving zich uitbetalen' staat online! In deze podcast gaan we de praktijk in met Wesley Kokken, combinatiefunctionaris in de gemeente Nissewaard. Lees meer >

Sociale ongelijkheid in sportdeelname

Sinds ruim een jaar heeft corona de wereld volledig in haar greep. Door corona zijn burgers zich meer bewust van het belang van sporten en bewegen. Bovendien wordt het belang van sporten en bewegen onderstreept door de politiek. Lees meer >

Handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' gepresenteerd

Dinsdag 22 juni jl. is de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gepresenteerd. Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals om armoede te signaleren en gezinnen in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Lees meer >

De kracht van samen wandelen

Sinds 19 mei mag er eindelijk weer in groepen buiten gewandeld worden! Voor de organisatoren van de Nationale Diabetes Challenge was dit een moment waar ze lang naar uitkeken. “De kracht van de interventie zit toch voor een groot deel in de groep en het sociale aspect”. Lees meer >

Inzicht in de lidmaatschapscijfers op wijk-, postcode- en gemeenteniveau

Het coronajaar 2020 heeft, zoals verwacht, grote gevolgen gehad voor het aantal leden. Alle leeftijdsgroepen, maar zeker de jeugd, hebben flink minder gesport in 2020. Elk jaar verzamelt en analyseert NOC*NSF de lidmaatschapscijfers van de 77 aangesloten sportbonden. Deze data kan de basis vormen voor nieuw beleid en een cijfermatige onderbouwing voor het gevoel dat je als buurtsportcoach hebt over de lidmaatschappen in jouw wijk. Lees meer >

Nationaal Plan Zwemveiligheid

Leren zwemmen is de beste remedie tegen verdrinking. Een kind dat zichzelf niet kan redden in het water kan echter ook niet meedoen aan allerlei activiteiten en sporten in en om het water. De meeste kinderen starten rond 4- of 5-jarige leeftijd met zwemles. Particulier of via school. Kwetsbare groepen zijn; kinderen uit arme gezinnen, kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond en kinderen in grote steden. Zij halen minder vaak hun zwemdiploma’s. Ook kinderen met een ontwikkelingsprobleem of beperking zijn vaak minder zwemveilig. Weet jij als buurtsportcoach hoe zwemveilig de kinderen in jouw buurt zijn en wat je kunt doen om dit te verbeteren? Lees meer >

Programma LAB 2021 update

Hierbij het belangrijkste nieuws vanuit het programma LAB! Met een update over het in februari gelanceerde carrièrepad, de ontwikkeling van de infrastructuur voor de regionale academies voor bijscholing en de eerste thema's voor de aanbod pilots zijn bekend. Lees meer >

Cultuur@Cruyffcourts

Ze zitten vaak in armere wijken, de Cruyff Courts. Het zijn pleintjes waar kinderen kunnen sporten. Sinds 2019 hebben het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation de krachten gebundeld. Nu kunnen kinderen ook kennismaken met culturele activiteiten dankzij het project Cultuur@Cruyffcourts. Lees meer >

Wij Buurtsportcoaches – Buurtsportcoach ontmoetingen

De Kennisteams van Wij Buurtsportcoaches organiseren doelgroep of thema gerichte buurtsportcoach ontmoetingen. Wij kijken terug op vier succesvolle online ontmoetingen. Bij iedere buurtsportcoach ontmoeting staat een aantal prikkelende stellingen centraal waarover de buurtsportcoaches met elkaar in gesprek gaan. Lees meer >

Pagina 1 van 22