Nieuws

Eén op de drie ouderen heeft interesse in sporten en bewegen in georganiseerd verband

Een derde van de zelfstandig wonende ouderen heeft interesse in sport- en beweegactiviteiten die speciaal voor ouderen worden georganiseerd. Ongeveer één op de zeven ouderen neemt deel of heeft dat wel eens gedaan. Lees meer >

Aankondiging: nominatie BSC van het jaar

De stimuleringsprijs Buurtsportcoach van het jaar is weer terug! Ook dit najaar kunnen alle buurtsportcoaches in Nederland kans maken op de titel: Buurtsportcoach van het jaar 2020! Wie ga jij nomineren? Lees meer >

Serious gaming in de buurt kan kind tot sporten stimuleren

Een digitaal platform dat sporten en serious gaming combineert, kan buurtcoaches helpen kinderen in beweging te krijgen. Een Noord-Nederlands consortium bracht in kaart aan welke voorwaarden zo’n platform moet voldoen. Lees meer >

Een kwart van de Nederlanders is bekend met sport- en beweegfunctionarissen in hun buurt

Nederlanders zijn steeds minder op de hoogte van het actief zijn van sport- en beweegactiviteiten in hun buurt. Wanneer ze er wel bekend mee zijn, nemen ze in de loop van de jaren vaker deel aan die activiteiten. Lees meer >

Vergroot de toegankelijkheid van sport- en beweegaanbod voor Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden

De deelname aan sport- en beweegaanbod van meisjes en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond is relatief laag. Zo is 40 procent van de meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond lid van een sportvereniging, tegenover 65 procent van de jongens met een niet-westerse migratieachtergrond en drie kwart van de jongens en meisjes zonder migratieachtergrond. Lees meer >

Voortgang projecten van de Kleine Beweegsubsidie

De 34 toegekende aanvragen voor de Kleine Beweegsubsidie hebben extra tijd gekregen voor de uitvoering van hun activiteiten. De einddatum is doorgeschoven van 31 augustus naar 31 oktober 2020. Lees meer >

Kinderopvang en buurtsportcoach kunnen elkaar versterken

In 66% van de Nederlandse gemeenten werkt de buurtsportcoach actief samen met kinderopvang. Toch weten veel professionals in de kinderopvang nog niet precies hoe ze in contact komen en activiteiten kunnen ontwikkelen met de buurtsportcoaches. Lees meer >

Overzicht financiële regelingen voor meedoen met sport en bewegen

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daardoor sport een deel van de Nederlanders weinig of niet. Zowel landelijk als lokaal bestaan verschillende regelingen die praktische of financiële drempels kunnen wegnemen. Lees meer >

Zet als buurtsportcoach in op bewegen voor 0 tot 4 jarigen

De leeftijd van 0 tot 4 jaar is erg belangrijk voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden en plezier in bewegen. Gewoontes die een kind op jonge leeftijd ontwikkelt, zijn zeer bepalend voor de rest van zijn of haar leven. Dat is bijvoorbeeld te zien bij latere sportdeelname en de kans op overgewicht. Lees meer >

Week van de motoriek: 5 t/m 9 oktober 2020

Zet vast in de agenda! Van 5 tot en met 9 oktober vindt de Week van de motoriek ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ plaats. Met interessante webinars en achtergrondinformatie. Lees meer >

Pagina 1 van 14