Nieuws

Fit met TeamNL Kids

Om tijdens deze bijzondere periode elke ochtend fit en actief de schooldag te beginnen hebben TeamNL en Squla de handen ineen geslagen en zijn op 1 april gestart met ‘Fit met TeamNL Kids’. Squla is een oefenprogramma voor kinderen. Fit met TeamNL Kids is daar nu onderdeel van. Hier worden kinderen op een leuke manier gestimuleerd om te blijven bewegen, maar ook om nieuwe vaardigheden te leren. Kinderen kunnen zo ook weer nieuwe sporten ontdekken. Vanaf vandaag maken de kinderen elke schooldag kennis met een topsporter, een nieuwe sport én bijbehorende challenge! Lees meer >

Sport en & samenleving podcast over Sportakkoord

Wat zijn de gevolgen van corona voor de lokale sport? En hoe zit het nu precies met het Nationaal Sportakkoord en de lokale sportakkoorden met de hulp van formateurs en adviseurs? De Sport & Samenleving Podcast van Team Sportservice is gelanceerd en plaatsvervangend directeur Sport bij het Ministerie van VWS, Joëlle Staps, geeft als eerste gast antwoord op deze vragen. Lees meer >

Sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus

Dat je door voldoende te bewegen gezond, fit en vrolijk kan blijven, dat wisten we al. Zo wordt de kans op hoge bloeddruk, hart-en vaatzieken, longklachten, depressie, suikerziekte en vele andere chronische ziekten door bewegen en sporten op langere termijn stukken kleiner. Echter, in deze tijden van het coronavirus, komt bewegen en sporten onder druk te staan. Lees meer >

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties tot 1 juni geannuleerd

Update maandag 23 maart 2020. De regering heeft de maatregelen tegen het coronavirus opnieuw verscherpt. Alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 zijn verboden. Daarmee komen de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties tot 1 juni te vervallen.  Lees meer >

In beweging tegen corona

Met de aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen zijn scholen gesloten en werken veel mensen thuis. Blijven bewegen is belangrijk om de weerstand hoog te houden. Lees meer >

Webinar 9 april uitgesteld

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus wordt het webinar, dat op 9 april gepland stond, uitgesteld. Lees meer >

Startschot voor de projecten van de Kleine Beweegsubsidie

Maar liefst 77 organisaties hebben in de eerste week van februari een aanvraag gedaan voor de Kleine Beweegsubsidie. Ze hebben laten zien hoe belangrijk bewegen voor de jonge doelgroep is en hoe ze (groot)ouders/verzorgers willen aanzetten om meer bewegen bij kinderen te stimuleren. In totaal zijn 34 aanvragen toegekend. Lees meer >

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties tot en met 6 april geannuleerd

Update zondag 15 maart 2020 Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus, die door de regering zijn afgekondigd, heeft VSG besloten de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties tot en met 6 april 2020 te annuleren. Lees meer >

Drie kwart van de sportformateurs ziet nieuwe verbindingen ontstaan door lokale sportakkoorden

Sportformateurs die in de periode april tot en met november 2019 de eerste 39 lokale sportakkoorden hebben begeleid, zien nieuwe samenwerking en contacten ontstaan tussen sportpartijen onderling, maar ook tussen de sport en andere sectoren en beleidsterreinen. Dit blijkt uit de rapportage ‘Tussenstand lokale sportakkoorden’ waarvoor het Mulier Instituut een documentanalyse van de 39 gesloten lokale sportakkoorden en een procesevaluatie heeft uitgevoerd middels een vragenlijst onder 34 sportformateurs die de lokale processen begeleidden. Lees meer >

Schoolprofessionals zien meerwaarde van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling

Schoolprofessionals signaleren positieve opbrengsten van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de motoriek van leerlingen. Belemmeringen om meer ondersteuning te bieden zijn gebrek aan tijd, financiën en geringe ouderbetrokkenheid. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat door het Mulier Instituut is uitgevoerd. Interviews met schooldirecteuren en vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben tot deze inzichten geleid. Lees meer >

Pagina 1 van 9