Nieuws

Bewegend Leren platform

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 4-12 jaar zeven uur per dag zitten, waarvan een groot deel op school. Daarnaast voldoet slechts 62,3% van de kinderen aan de beweegrichtlijnen. Volgens de beweegrichtlijnen is 60 minuten per dag matig tot intensief bewegen essentieel voor een goede cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling. Lees meer >

Sport & Bewegen Impactwijzer

Hoe meet je als buurtsportcoach de impact van je sport- en beweegprojecten? Hoe komt deze impact tot stand en op welke manier kun je deze vergroten? De ‘Sport & Bewegen Impactwijzer’ helpt je hierbij. Met een stappenplan, verdiepende theorie, handige tips en goede voorbeelden uit de praktijk. Lees meer >

Kickstart jouw Nationale Sportweek (18 april, 13.00-16.45, Papendal)

Van 15 t/m 24 september is de Nationale Sportweek: hét moment om meer inwoners in beweging te brengen en het lokale sportaanbod een boost te geven. Want sport inspireert, verbindt en levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en ieder individu. Lees meer >

Nationale Diabetes Challenge 2023

De Bas van de Goor Foundation organiseert voor de 9e keer op rij deze challenge om mensen met (pre)diabetes in beweging te brengen en samen te werken aan hun gezondheid. De afgelopen jaren bleek hoe succesvol de Nationale Diabetes Challenge is als beweeginterventie voor mensen die begeleiding nodig hebben om te starten met meer bewegen. Lees meer >

Oefengids spier- en botversterkende activiteiten

Als buurtsportcoach speel je een belangrijke rol bij het begeleiden van mensen naar meer bewegen. De ‘Oefengids spier- en botversterkende activiteiten’ kan jou hierbij helpen. Je komt erachter wat spier- en botversterkende activiteiten precies zijn en wat het verschil ertussen is. Ook krijg je per lichaamsonderdeel praktische oefeningen die je jouw deelnemer of cliënt kunt laten doen. Lees meer >

Profielen

In de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023 – 2026 wordt onder 1b gesproken over 6 profielen (en een aantal afgeleiden daarvan) die lokaal gehanteerd kunnen worden om de doelen te behalen. Lees meer >

Nieuwe regeling Brede Regeling Combinatiefuncties

De gezamenlijke ministeries en VNG/VSG zetten zich in om de komende jaren vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te versterken, zodat meer mensen actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan sport en cultuur verbonden met ten minste één andere sector, zoals de zorg of het onderwijs. Door de jaren heen hebben de functionarissen zich ingezet om de verbinding tussen sectoren te realiseren. Lees meer >

Handreiking: Bruggenbouwers in cultuur

Cultuurcoach, cultuurmakelaar, adviseur, aanjager: de functienamen verschillen hier en daar en in de werkzaamheden liggen soms andere accenten. De gemene deler: deze ondersteuners slaan allemaal een brug tussen cultuur en andere domeinen. In de handreiking Bruggenbouwers in cultuur lees je meer over hoe deze functies er in de praktijk uitzien én krijg je meer inzicht in de mogelijke rollen die bruggenbouwers in de cultuur kunnen vervullen. Lees meer >

Gebruik jij de Toolkit Zwemmen & Zwemveiligheid al?

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en VSG hebben samen de Toolkit Zwemmen & Zwemveiligheid ontwikkeld. De Toolkit bundelt informatie over zwemmen en zwemveiligheid. Ook goede voorbeelden en verdiepende onderzoeken die bijdragen aan meer bewustwording komen samen. De Toolkit moet een aanjager zijn om iedereen op zwemles te krijgen maar ook na het behalen van een diploma te stimuleren te blijven zwemmen. Lees meer >

Toolbox beweegstimulering jonge kinderen

In bijna elke gemeente spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol bij het stimuleren van bewegen. Als het gaat om bewegen bij baby’s, dreumesen en peuters valt er nog een wereld te winnen. Lees meer >

Pagina 1 van 33