Nieuws

Gemeenten enthousiast om te werken aan de bevordering fietsveiligheid van de oudere fietser

Steeds meer gemeenten nemen deel aan Doortrappen en zijn enthousiast over het programma, dat is gericht op de bevordering van de fietsveiligheid van oudere fietsers. De meerderheid van deze gemeenten zit in de voorbereidende fase en werkt aan het bereiken van de doelgroep. Dit blijkt uit een vooronderzoek dat is uitgevoerd door het Mulier Instituut. Lees meer >

Een schram is oké!

Bij uitdagend spelen kunnen kinderen stevig stoeien, hoog klimmen, hard rennen en flink botsen. Daar komt wel eens een schram of schaafwond bij kijken. En daar is helemaal niks mis mee. Het is juist goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen, ook in de eerste levensjaren. Vandaar dat Gezonde Kinderopvang vanaf nu extra aandacht besteedt aan uitdagend spelen en bewegen, onder de noemer ‘Goed Gespeeld!’. Met nieuwe materialen ondersteunen we kinderopvangorganisaties bij dilemma’s die zij kunnen ervaren.  Lees meer >

Door Sportimpuls structureel sportaanbod gerealiseerd, maar bereiken JILIB- en KSG-doelgroep blijft lastig

Twee vijfde van de sport- en beweegaanbieders die in de periode 2015-2017 activiteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert deze nog volledig uit. Net iets minder dan de helft voert nog een deel van de activiteiten uit. 11 procent heeft de activiteiten gestopt. Lees meer >

Interventies voor gemeente en zorgverzekeraar

Sinds 2019 zit de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen onder voorwaarden in de basisverzekering. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil in navolging hierop, de implementatie van andere vormen van preventie in de zorg bevorderen. Het gaat om interventies die bijdragen aan de beweging 'van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag'. Lees meer >

Nieuwe dashbord sport & cultuur en onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente lanceerde op 30 januari het nieuwe dashboard Sport en Cultuur. Dit dashboard geeft inzicht in bijvoorbeeld het aantal sportende inwoners, het aantal musea en het aantal monumenten in een gemeente. Hier vindt u ook de gemeentelijke uitgaven per inwoner aan sport, cultuur en recreatie. Lees meer >

Twee uur gym verplicht op basisschool

Scholen in het primair onderwijs worden verplicht om minimaal twee uur gym per week te verzorgen. Dat is het resultaat van een voorstel van Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP), wat door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen. De scholen kunnen rekenen op een overgangsperiode van drie jaar om te voldoen aan de verplichte twee uur gym per schoolweek. Lees meer >

70 procent van de Nederlanders is blind voor kinderarmoede in eigen land

Kinderarmoede komt vaker voor dan veel mensen denken. Zo schat 70 procent van de Nederlanders het aantal kinderen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft te laag in of geeft aan geen idee te hebben van de omvang van kinderarmoede. Dit blijkt uit onderzoek van Panel Wizard onder 2.182 Nederlanders in opdracht van Samen voor alle Kinderen (Sam&). Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinderen in ons land op in armoede. Vanuit de overtuiging dat je dit vraagstuk alleen sámen kunt oplossen, starten zij vandaag hun campagne met als doel in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken. Zodat zij gewoon mee kunnen doen. Lees meer >

Rijksgeld combinatiefuncties meerjarig verleend

In de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds zijn voor de 350 deelnemende gemeenten de bedragen 2020 tot en met 2022 in het kader van de decentralisatie-uitkering/DU Brede Regeling Combinatiefuncties/BRC opgenomen. Door toedoen van de Algemene Rekenkamer en een overvraagd budget kunnen gemeenten vanaf het lopende jaar de DU niet meer tussentijds aanpassen. Lees meer >

Vooraankondiging Kleine Beweegsubsidie

Om extra in te zetten op bewegen voor kinderen van nul tot vier jaar komt er een kleine stimuleringssubsidie voor professionals. Organisaties die zich sterker willen richten op het betrekken van (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar worden uitgenodigd om een aanvraag te doen. Lees meer >

Magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders

Met trots presenteert Vereniging Sport en Gemeenten tijdens de landelijke Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties in ‘s-Hertogenbosch het magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad en bestuurslid van NOC*NSF. De rode draad in dit magazine is de rol van de buurtsportcoach/cultuurcoach bij het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders. Lees meer >

Pagina 1 van 7