Nieuws

Sophie Pennock is Buurtsportcoach van het jaar 2019

Sophie Pennock heeft de Stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ 2019 ontvangen. Zij heeft met 43 procent van de stemmen gewonnen. Sophie is buurtsportcoach bij JIBB+ en zorgt dat er wekelijks 160 55+’ers in beweging komen. Samen in het team met vier andere buurtsportcoaches brengt zij senioren in beweging en mensen bij elkaar. Sophie is enthousiast, leergierig en het ‘cement tussen alle stenen’. Lees meer >

Magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders

Met trots presenteert Vereniging Sport en Gemeenten tijdens de landelijke Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties in ‘s-Hertogenbosch het magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad en bestuurslid van NOC*NSF. De rode draad in dit magazine is de rol van de buurtsportcoach/cultuurcoach bij het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders. Lees meer >

Webinar de rol van de buurtsportcoach binnen het sportakkoord

Op 11 december is het webinar over buurtsportcoaches en hun rol in het sportakkoord uitgezonden. Wil je de uitzending terugkijken? Of heb je nog vragen over dit onderwerp? Kijk dan snel op de website. Lees meer >

Webinar de rol van de buurtsportcoach binnen het Sportakkoord

Op dit moment wordt er in heel veel gemeenten gewerkt aan lokale sportakkoorden (als afgeleide van het Nationale Sportakkoord). Buurtsportcoaches spelen hierbij een belangrijke rol, zowel in de voorbereidende fase als daarna (uitvoering, borging). Lees meer >

Eerste behoeftepeiling LAB is uitgezet

Het vak van de buurtsportcoaches heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Daarom voorziet het ondersteuningsprogramma van de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) onder andere in het programma LAB, Landelijke Academie Buurtsportcoaches. De eerste behoeftepeiling onder buurtsportcoaches is uitgezet op 28 oktober jl.; meer dan 600 professionals hebben de enquête ingevuld. Lees meer >

Het Sportakkoord en de rol van de buurtsportcoach

Jij als buurtsportcoach weet als geen ander hoe je de mensen in de gemeente en wijk meer kunt laten sporten en bewegen. Jij bent namelijk de verbinder tussen dit sporten en bewegen enerzijds, en ander sectoren anderzijds. Met als gevolg dat er een passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen, in hun eigen buurt beschikbaar is. Niet alleen een netwerker dus, maar ook iemand die stimuleert, begeleidt en adviseert als het gaat om sport en bewegen als middel of doel in te zetten. Lees meer >

Valpreventie en het belang van samenwerking met de buurtsportcoach

Ouderen die vallen, is een groot maatschappelijk probleem. Een val heeft grote impact op de oudere en zijn familie en mantelzorgers, maar het is ook een probleem voor gemeenten. Er zijn diverse effectieve valpreventieprogramma’s waardoor ouderen meer kracht en een betere balans ontwikkelen, maar waardoor ze ook risicofactoren leren (her)kennen en meer zelfvertrouwen krijgen. Veiligheid NL en enkele zorgprofessionals die valpreventieprogramma’s aanbieden signaleren dat er vaak te weinig aandacht is voor borging, wanneer ouderen een valpreventietraining hebben gevolgd. Het is erg belangrijk dat ouderen blijven bewegen. Zelfstandig, maar liefst ook bij regulier beweegaanbod in de wijk. Hiervoor is goede lokale samenwerking noodzakelijk en de buurtsportcoach kan hier een belangrijke rol spelen. Lees meer >

5.800 buurtsportcoaches werkzaam in bijna alle gemeenten

In totaal nemen 347 Nederlandse gemeenten (98%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Op 1 september 2019 realiseerden zij in totaal 3.400 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches die als doel hebben om Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur. Dat is 93 procent van de beoogde 3.667 fte. Het gaat hierbij om 5.800 personen die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties werkzaam zijn. Dit blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 die door het Mulier Instituut is opgesteld. Lees meer >

Meer beweging voor ouderen met dementie

Kenniscentrum Sport heeft in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Laat je brein niet indutten’ een beweeggids voor ouderen met dementie ontwikkeld. Deze beweeggids kun je gebruiken om ouderen met dementie te stimuleren om meer te bewegen. Professor Erik Scherder en beweegagoog Myron Hamming laten zien hoe je met kleine beweegmomentjes, al heel wat meer beweging in de dag krijgt en ouderen positief kunt stimuleren. Lees meer >

Stem op de Buurtsportcoach van het Jaar!

Buurtsportcoaches doen er toe! Dat bewijzen wij reeds 10 jaar! Ter stimulans en inspiratie is de stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ in het leven geroepen. De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2019 is bedoeld voor een buurtsportcoach die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s. Het is bestemd voor de buurtsportcoach die impact maakt met zijn/haar werkzaamheden en het werk van de buurtsportcoach in de etalage zet. Het gaat niet om de beste buurtsportcoach, het gaat om de buurtsportcoach die onderscheidend is in zijn/haar werk. De winnaar wordt bepaald door een landelijke stemming! Vanaf 30 november kan er via de website van Wij Buurtsportcoaches gestemd worden op de top 3! Lees meer >

Pagina 1 van 6