Nieuws

Bijscholing van groot belang voor buurtsportcoach

Bijna acht op de tien buurtsportcoaches vinden het volgen van bijscholing erg belangrijk. Wel verschilt de manier waarop buurtsportcoaches bijscholing willen ontvangen per situatie, bijscholing en buurtsportcoach. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers. Lees meer >

Onderzoeksrapport ‘Cultuurcoaches onder de loep’

Vooruitlopend op de evaluatie van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) hebben we onderzoek gedaan onder gemeenten. Hoe zetten zij de cultuurcoaches in? Welke kansen en uitdagingen zien zij? Welke wensen hebben ze voor de toekomst? De onderzoeksresultaten én aanbevelingen voor het vervolg van de regeling lees je in ‘Cultuurcoaches onder de loep’. Lees meer >

Tipkaart: zo werk je als buurtsportcoach samen met de zorg

Als buurtsportcoach kun je sport en bewegen goed inzetten als middel voor mensen met (een risico op) een of meerdere chronische aandoeningen. Voor deze groep mensen, die weinig ervaring heeft met sporten en bewegen, is het lastig om meer te gaan bewegen. Zij kunnen ondersteuning hierbij goed gebruiken. Een intensievere samenwerking tussen sport en zorg is daarom belangrijk. Hier kun je als buurtsportcoach een belangrijke rol in spelen, maar hoe doe je dat? Lees meer >

Zo monitor en evalueer je met het Buurtsportcoach Kompas en MEIVO

Als gemeente doe je van alles om de fysieke en sociale effecten van bewegen te benutten. Denk aan het structureel inzetten van buurtsportcoaches, of aan gerichte interventies voor een specifiek doel. Als je de impact van al deze inzet wilt kennen en kunnen bijsturen, is het belangrijk om te monitoren en evalueren. In dit artikel lees je welk instrument je wanneer gebruikt. Lees meer >

Buurtsportcoach op school vooral ingezet voor buitenschools sport- en beweegaanbod

Buurtsportcoaches voeren steeds vaker taken uit op basisscholen: van zelfstandig gymles geven tot leerlingen of ouders doorverwijzen naar sportmogelijkheden in de gemeente. Maar vooral worden ze ingezet voor het buitenschoolse beweeg- en sportaanbod. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en gemeenteambtenaren. Lees meer >

Rekenen meest geschikte vak voor bewegend leren

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten. Lees meer >

BRC Bijeenkomsten

We hebben een boeiende Kennisdag achter de rug en er staan weer nieuwe bijeenkomsten op stapel. Lees meer >

Webinar De gecombineerde leefstijlinterventie, wat en hoe?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een aanpak naar een gezonde leefstijl die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Het doel is om volwassenen met obesitas of overgewicht en andere risicofactoren te begeleiden naar een duurzaam gezondere leefstijl. Lees meer >

Landelijke Academie Buurtsportcoaches: Hoe werkt die gemeente nou?

Onderzoek heeft uitgewezen, dat buurtsportcoaches ‘nou wel eens willen weten hoe die gemeente werkt’ waarvoor ze al tijden actief zijn. Gemeenten merken ook, dat de kennis daarover soms ontbreekt bij buurtsportcoaches. Of dat ze in ieder geval niet altijd goed zicht hebben op de kansen die binnen gemeenten aanwezig zijn om sport en bewegen en daarmee hun eigen werk verder uit te bouwen. Omdat ook sportopleidingen daar weinig aandacht aan besteden, hebben we dit vanuit de werkgroep Aanbod in het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) opgepakt. Lees meer >

Handreiking Inzicht in impact voor teamleiders buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches proberen met behulp van maatschappelijk geld meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Dat doen ze op verschillende manieren. Voor jou als teamleider van buurtsportcoaches, maar ook voor andere partijen, is het belangrijk om te laten zien welke activiteiten er zijn opgestart, wat daar de resultaten van zijn en ook op welke wijze deze activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Goede monitoring is daarvoor essentieel. Lees meer >

Pagina 1 van 27